worldwide
The world’s leading manufacturer and
service provider of elevators, escalators
and moving walkways.
 
 Home |
 

ประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวทั่วโลกของ Otis Elevator

Otis Elevator Company และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือ (เรียกโดยรวมว่า "Otis") มีความรับผิดชอบสําหรับเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และบัญชีโซเชียลมีเดียหรือเพจ ที่ได้รับการสนับสนุนโดย Otis ที่ลิงก์กับประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้ เราให้คํามั่นสัญญาที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลไว้ Otis มีการดำเนินมาตรการทางเทคนิค การบริหารจัดการ และทางกายภาพ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวม

ประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายแนวทางปฏิบัติของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ Otis เก็บรวบรวมผ่านทางเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เว้นแต่ว่าจะมีประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวแยกต่างหากสําหรับเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือนั้น ประกาศนี้ยังครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ Otis อาจเก็บรวบรวมและดําเนินการแยกต่างหากจากเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ เช่น ผ่านทางอีเมลหรือวิธีการอื่นๆ การให้ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แก่เราหรือผ่านทางการใช้งานเว็บไซต์ แอพ เพจโซเชียลมีเดีย การทําธุรกรรมทางธุรกิจ หรือข้อเสนอด้านผลิตภัณฑ์หรือบริการแบบครบวงจรของเรา ถือว่าคุณยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขของประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวนี้

Otis เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

ข้อมูลส่วนบุคคล” คือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลทั่วไปที่มีการระบุตัวตนหรือสามารถใช้ระบุตัวตนได้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Otis อาจเก็บรวบรวมจากคุณจะขึ้นอยู่กับลักษณะของปฏิสัมพันธ์ที่คุณมีกับเรา ตัวอย่างเช่น Otis อาจเก็บรวบรวม:

 • ชื่อ

 • ข้อมูลการติดต่อทางธุรกิจ รวมถึงชื่อธุรกิจของคุณ ตำแหน่งงานและหน้าที่การทํางานของคุณ ที่อยู่อีเมลของที่ทํางานของคุณ ที่อยู่จริงทางกายภาพและ/หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของที่ทำงานของคุณ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ทํางาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อคุณในที่ทํางาน

 • รูปภาพโปรไฟล์

 • ID บัญชีหรือ ID ผู้ใช้ของโซเชียลมีเดีย ข้อมูลระบุอุปกรณ์ หรือข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และ

 • ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับวิธีที่คุณหรือบริษัทของคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์และบริการของ Otis รวมถึงความพึงพอใจส่วนตัวของคุณ

หากคุณเป็นลูกค้าในที่พักอาศัย Otis อาจเก็บรวบรวมชื่อและข้อมูลสําหรับติดต่อไปที่บ้านของคุณ เช่น ที่อยู่ของคุณ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ หากคุณเป็นผู้เช่าในที่พักอาศัยหรือผู้เช่าทางธุรกิจ พนักงานหรือผู้รับเหมาของผู้เช่า หรือผู้เยี่ยมชม ในอาคารที่มีลิฟต์ Otis ติดตั้งอยู่ หรือมีสัญญาการให้บริการของ Otis อยู่ หรือที่ Otis กำลังให้บริการอยู่ Otis อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณจากลูกค้าของเราที่เกี่ยวข้องกับอาคารนั้น (เช่น เจ้าของ ผู้จัดการ บริษัทรักษาความปลอดภัย) Otis ยังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลการรับรองความถูกต้องในการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ จากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ส่วนตัวของคุณ ที่จะให้คุณมีสิทธิ์เข้าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกหรืออุปกรณ์ Otis ที่ติดตั้งในอาคาร สําหรับลูกค้าทั้งที่เป็นบริษัทธุรกิจและลูกค้าในที่พักอาศัย Otis อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการทำธุรกรรมทางธนาคารหรือการชําระเงิน ข้อมูลบัญชี Otis และรายละเอียดของสัญญา

Otis ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมไว้อย่างไร

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมไว้จะใช้เพื่อ:

 • ให้บริการที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของคุณและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับความต้องการและความสนใจที่เฉพาะของคุณ

 • ดําเนินการตามข้อผูกพันแห่งสัญญา เช่น การให้สิทธิ์ในการเข้าใช้อาคาร การเปิดใช้งานคุณสมบัติแบบบูรณาการในข้อเสนอการให้บริการลิฟต์ของเรา การแจ้งให้ทราบหรือรายงานเกี่ยวกับลิฟต์หรือกิจกรรมการให้บริการที่เฉพาะเจาะจง การออกใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการชําระเงินที่คุณเลือก ยืนยันตัวตนของคุณเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยสําหรับหนึ่งในวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ระบุไว้ที่นี่ หรือเพื่อให้คุณมีสิทธิ์เข้าใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน ไซต์โซเชียลมีเดีย หรืออาคารหรือพื้นที่ของอาคาร

 • พัฒนาข้อเสนอใหม่ๆ ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเรา ปรับปรุงและทำให้การใช้งานสอดคล้องกับแต่ละบุคคล และเตรียมเนื้อหาในอนาคตให้ดีขึ้นโดยยึดตามความสนใจของคุณและของผู้ใช้ทั่วไปของเรา

 • สื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และที่ได้รับการปรับแต่ง ที่นำเสนอโดย Otis รวมถึงข้อเสนอพิเศษต่างๆ

 • ประเมินความสนใจของคุณและ/หรือเปิดโอกาสให้คุณในการสมัครเข้าทำงานกับ Otis

 • ตอบสนองต่อคําขอทางกฎหมายที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานการควบคุมอื่นๆ ของรัฐบาล

 • ตรวจสอบกิจกรรมต้องสงสัยหรือที่ผิดกฎหมายและป้องกันการฉ้อฉล

 • การคัดกรองตามรายชื่อการคว่ำบาตรและการต่อต้านการก่อการร้ายตามที่กฎหมายกําหนด

 • ป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการสูญเสียทางการเงิน

 • สนับสนุนการขาย หรือถ่ายโอนทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเรา (รวมถึงผ่านการล้มละลาย) และ/หรือ

 • ทำการสืบสวนเพื่อทําให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย

Otis จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเฉพาะสําหรับผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันตามสัญญาของเรา ตามที่อธิบายไว้ในประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัวทั่วโลกดังกล่าวนี้เท่านั้น

Otis ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณหรือไม่

นอกเหนือจากการติดต่อคุณเกี่ยวกับลิฟต์ตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแล้วนั้น Otis ยังอาจใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมนี้เพื่อการสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่และที่ได้รับการปรับแต่งที่นำเสนอโดย Otis หรือข้อเสนอพิเศษ Otis จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการสื่อสารทางการตลาดใดๆ จะให้วิธีการเรียบง่ายสําหรับคุณในการเลือกไม่เข้าร่วมหรือยกเลิกการสมัครสมาชิก

Otis มีการแบ่งปันข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้กับบุคคลที่สามใดๆ หรือไม่

Otis จะไม่ขายหรือไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกไปภายนอกกลุ่มบริษัท Otis ยกเว้นการแบ่งปันให้กับ:

 • ผู้ให้บริการที่ Otis มีเพื่อดำเนินการให้บริการในนามของเรา หรือในนามของลูกค้าของเราที่เกี่ยวข้องกับอาคาร Otis จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการที่ Otis มีข้อสัญญาในการห้ามใช้หรือห้ามเปิดเผยข้อมูลนั้น ยกเว้นตามที่จำเป็นในการดำเนินการให้บริการในนามของเราหรือเพื่อปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายเท่านั้น ผู้ให้บริการเหล่านี้อาจรวมถึงผู้ให้บริการระบบคลาวด์ ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ และผู้ให้บริการอื่นๆ

 • เพื่อการปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะการตอบสนองต่อคำขอทางกฎหมายที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานการควบคุมอื่นๆ ของรัฐบาล

 • เพื่อตรวจสอบกิจกรรมต้องสงสัยหรือที่ผิดกฎหมาย

 • เพื่อป้องกันการบาดเจ็บทางร่างกายหรือการสูญเสียทางการเงิน หรือ

 • เพื่อสนับสนุนการขาย หรือถ่ายโอนทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจหรือสินทรัพย์ของเรา (รวมถึงผ่านการล้มละลาย)

สําหรับบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Otis ในไซต์โซเชียลมีเดีย Otis อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ติดต่อที่เชื่อมโยงกับบัญชีโซเชียลมีเดียของ Otis และของคุณ กับผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นๆ และกับผู้ให้บริการบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ โดยที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการแชร์ทางโซเชียลของคุณที่เกี่ยวข้องกับ Otis รวมถึงการชิงโชคหรือการแข่งขันที่คุณอาจเข้าร่วมบนไซต์ของเรา หากคุณเลือกที่จะโพสต์ข้อมูลบนบอร์ดข้อความ การสนทนา หน้าโปรไฟล์ บล็อก และบริการอื่นๆ ที่คุณสามารถโพสต์ข้อมูลและเอกสารต่างๆ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะหน้าโซเชียลมีเดียของเรา) ข้อมูลดังกล่าวที่คุณโพสต์หรือเปิดเผยผ่านบริการเหล่านี้จะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะและคนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

Otis ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศอื่นหรือไม่

เนื่องจาก Otis เป็นบริษัทระดับโลกที่มีตําแหน่งที่ตั้งอยู่ในประเทศต่างๆ หลายประเทศ เราอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากนิติบุคคลหนึ่งไปยังอีกนิติบุคคลหนึ่ง หรือจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น เราจะถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยสอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายที่บังคับใช้และในระดับที่จําเป็นเท่านั้น

Otis ใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ อย่างไร

Otis อาจใช้คุกกี้บนเว็บไซต์และแอพพลิเคชันของตนเอง คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังและจัดเก็บไว้บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ซึ่งช่วยให้เว็บไซต์จดจําผู้ใช้ซ้ำ อํานวยความสะดวกผู้ใช้ในการเข้าใช้เว็บไซต์ และช่วยให้เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลที่จะช่วยในการปรับปรุงเนื้อหา คุกกี้ไม่ทําให้คอมพิวเตอร์หรือไฟล์ของผู้ใช้เกิดความเสียหาย หากคุณไม่ต้องการให้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชัน Otis นี้หรืออื่นๆ ใช้คุกกี้ คุณควรปรับการตั้งค่าบนโปรแกรมหรือระบบเบราว์เซอร์ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของคุณเพื่อปฏิเสธหรือปิดใช้งานการใช้คุกกี้ โปรดทราบว่าหากคุณทําเช่นนั้น คุณอาจลดประสิทธิภาพหรือปิดใช้งานความสามารถของคุณทั้งหมดในการใช้ฟังก์ชันเต็มรูปแบบของเว็บไซต์ คอมพิวเตอร์ และแอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และโซเชียลมีเดียของ Otis

อะไรคือสิ่งที่คุณควรทําความเข้าใจเกี่ยวกับลิงก์ของบุคคลที่สามที่อาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้

ในบางกรณี Otis อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ Otis ไม่ได้เป็นผู้ควบคุม ซึ่ง Otis จะพยายามอย่างเหมาะสมเพื่อระบุให้ทราบเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม Otis ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์ของบุคคลที่สามดังกล่าว และไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นๆ ใช้

Otis จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเท่าใด

Otis จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานตราบเท่าที่จําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายและสัญญา หากข้อมูลส่วนบุคคลไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันทางกฎหมายหรือสัญญา Otis จะจัดเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานานเท่าที่จําเป็นสําหรับวัตถุประสงค์แรกเริ่มของการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่เก็บรวบรวมแบบออนไลน์เกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่มีการเข้าใช้เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน หรือไซต์มีเดียของ Otis จะถูกลบออกจากไฟล์ของเราภายในระยะเวลาที่เหมาะสม เว้นแต่ว่ามีกฎหมายห้ามไว้ หรือมีความจำเป็นต่อการดำเนินการตามข้อผูกพันทางสัญญา

คุณมีทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรบ้าง

บุคคลอาจขอให้ตรวจสอบ อัปเดต แก้ไขให้ถูกต้อง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลที่ส่งให้กับ Otis ได้ตลอดเวลา Otis จะให้คำตอบกลับอย่างทันท่วงทีและจะพยายามให้ตามคำขอดังกล่าว ยกเว้นในกรณีที่จํากัดโดยกฎหมาย สัญญา หรือประโยชน์ด้านความเป็นส่วนตัวที่แข่งขัน Otis จะใช้ความพยายามตามสมควรในการอัปเดตข้อมูลในเวลาที่เหมาะสม และหากจําเป็นตามกฎหมาย จะต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากไฟล์ของ Otis Otis จะดําเนินการตามขั้นตอนในการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะตัวของผู้ใช้ก่อนที่จะทําการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามที่ร้องขอ ทั้งนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของผู้ใช้ หากต้องการเข้าถึง เปลี่ยนแปลง หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับไซต์นี้ ถามคําถาม หรือแสดงข้อกังวล โปรดส่งอีเมลไปยัง Otis ที่privacy@otis.com บางเว็บไซต์ แอพ และบัญชีโซเชียลมีเดียของเราอนุญาตให้คุณสามารถทําการแก้ไขได้โดยตรงที่ไซต์ โดยไม่จําเป็นต้องติดต่อ Otis เพิ่มเติม

ในบางประเทศ เช่น ประเทศในสหภาพยุโรป คุณมีสิทธิ์ยื่นข้อร้องเรียนกับหน่วยงานด้านการปกป้องข้อมูลในประเทศหรือในรัฐของคุณ ซึ่งอาจเป็นที่รู้จักว่าเป็นหน่วยงานกำกับดูแล

โปรดทราบว่าขณะที่เราจะช่วยคุณปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้น คุณจะต้องรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านและข้อมูลประจําตัวสำหรับการเข้าใช้งานอื่นๆ ของคุณเอง

ข้อมูลสําหรับกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่ม

สําหรับบุคคลในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

ตามที่กําหนดไว้โดยกฎหมาย “Shine the Light Law" ของมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้อยู่อาศัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถร้องขอและรับข้อมูลที่ถูกแบ่งปันกับบริษัทธุรกิจอื่นๆ สําหรับการใช้งานด้านการตลาดโดยตรงของบริษัทธุรกิจเหล่านั้นได้เป็นประจําทุกปีภายในปีปฏิทินก่อนหน้า Otis จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทธุรกิจอื่นๆ สําหรับการใช้งานด้านการตลาดโดยตรง

สําหรับบุคคลในสหรัฐอเมริกา

Otis จะไม่เก็บรวบรวมหมายเลขประกันสังคมผ่านเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของตนเอง อย่างไรก็ตาม Otis เก็บรวบรวมหมายเลขประกันสังคมตามที่จําเป็นตามกฎหมาย เช่น สําหรับจุดประสงค์ด้านภาษี เมื่อ Otis เก็บรวบรวมและ/หรือใช้หมายเลขประกันสังคม Otis จะดูแลอย่างเหมาะสมโดยการปกป้องความลับ การจํากัดการเก็บรวบรวม การรับประกันการเข้าถึงบนพื้นฐานของความจําเป็นต้องทราบข้อมูล การดำเนินการป้องกันด้านเทคนิคที่เหมาะสม และการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการกําจัดข้อมูลอย่างเหมาะสม Otis ยังมีนโยบายปกป้องความเป็นส่วนตัวสําหรับหมายเลขประกันสังคมที่:

http://www.utc.com/Documents/social_security_numbers.pdf

เช่นเดียวกับประกาศการรักษาความเป็นส่วนตัว HIPPA ที่:

http://www.utc.com/Careers/Documents/HIPAA%20Privacy%20Notice/English.pdf

สําหรับผู้ปกครองและผู้ปกครองตามกฎหมาย

แม้ว่าเว็บไซต์ของ OTIS ไม่ได้มีเป้าหมายที่เด็กก็ตาม แต่ OTIS ได้ยึดมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น กฎหมาย Children’s Online Privacy Protection Act ในสหรัฐอเมริกาและ General Data Protection Regulation (“GDPR”) ในสหภาพยุโรป (เมื่อมีผลบังคับใช้) OTIS จะไม่รวบรวมข้อมูลโดยเจตนาจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี หาก OTIS ทราบว่ามีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี OTIS จะลบข้อมูลนั้นออกจากระบบ

Otis อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้อย่างไร

Otis อาจจําเป็นต้องอัปเดตนโยบายนี้เมื่อขยายและปรับปรุงเว็บไซต์นี้ นโยบายนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราแนะนําให้คุณตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอสําหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระสําคัญจะอยู่ที่ด้านบนของนโยบายนี้

คุณจะติดต่อ Otis ได้อย่างไร

หากคุณมีคําถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ Otis โดยทั่วไป โปรดส่งอีเมลไปยัง privacy@utc.com

Otis World Headquarters
1 Carrier Place
Farmington, CT 06032
USA