ОТИС Лифт ЕООД
Към Otis Worldwide
БЪЛГАРИЯ
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Начална страница |
 

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Фирмата за асансьори OTIS създаде заедно с оtis.com уеб страница, която основно е насочена към нашите клиенти, независимо дали те са собствениците на сгради, строителни предприемачи, архитекти или други бизнес партньори на OTIS. В този смисъл оtis.com е предвидена да е лесна за използване от потребителите и да отговаря на специфичните нужди и желания на всеки един от тях. С цел да постигнем тази индивидуална пригодност, за Вас, нашите клиенти, е важно да проявите разбиране, че ние трябва да съберем определена информация от Вас и че ще положим всички усилия да защитим цялата информация и база данни, които са ни предоставени. Изявлението ни за защита на личните данни на потребителите и приложените Условия за ползване на сайта описват събраната от оtis.com информация, как ние боравим с нея и при какви условия Вие можете да използвате настоящия сайт. Препоръчваме Ви да прочетете и двата документа внимателно преди да влезнете в сайта и да го използвате. В случай, че имате някакви коментари или въпроси, или има други неща, които бихме могли да направим с цел да повишим полезната стойност на този сайт за Вас, моля свържете се с нас чрез електронната поща на адрес www.оtis.com.
Изявлението за Защита на Личните данни се отнася само до лични данни, събрани по време на посещенията в нашия уеб сайт. То не е валидно по отношение на персонални данни, събрани извън електронната мрежа или ръчно обработвани данни.
Общи положения
OTIS използва информацията, доброволно предоставена ни от потребителите, да подобри използването на сайта, да предложи интерактивни и персонализирани елементи на сайта и по-добре да подготви бъдещото съдържание в зависимост от интересите на потребителите. OTIS събира неперсонализирана информация, за да измери броя на посещенията в сайта ни и да определи кои зони от сайта са били считани от потребителите за интересни и полезни, базирано на трафика в определени зони. OTIS наблюдава модели на трафика на потребителите в сайта като засича имена на домейните, типа на браузърите и данни за времето на достъпа, разгледаните страници и др.
Личните данни се използват при отговарянето на запитвания, позволяват достъп до зони в сайта или до определени сметки, дават възможност да се структурира сайтът съобразно Вашите интереси. OTIS няма да предоставя адресите на електронната поща или друга информация за клиентите на други организации или негови партньори. В определни случаи OTIS може да предоставя линкове към други организации. OTIS не контролира такива трети страни или сайтове и не носи отговорност за съдържанието или политиката за защита на личните данни, прилагана от други организации или сайтове.

Предоставена информация
OTIS създаде уеб сайта си по такъв начин, че потребителите да могат да го посещават без да се идентифицират или да разкриват лична информация, освен ако те самите не пожелаят да го направят. Посетителите на нашия уеб сайт са поканени да предоставят лична информация, ако искат да имат достъп до електронните услуги или директните електронни формуляри, ако желаят да се регистрират поради други причини и /или искат да изпратят електронно писмо до OTIS. Потребител, който избере да не предостави на OTIS персонална информация, също може да има достъп до определени зони на нашия уеб сайт.

Използване на информацията. OTIS събира три типа информация за потребителите: (1) Данни, събрани чрез проследяване на информацията и произтичащи основно от разглеждане на страници чрез настоящия сайт; (2) Данни, които посетителите предоставят, когато се регистрират като определен потребител; и (3) Данни, които потребителите предоставят, когато се регистрират за достъп до определени профили на OTIS. След като веднъж сте направили регистрация в оtis.com или Ви е даден специален идентификационен код за достъп във Вашия профил, може да поискаме от Вас да предоставите определена информация. Целта на OTIS при събирането на такава информация е да ви предложи специални услуги и данни, които отговарят на Вашите конкретни нужди и интереси.
По време на регистрацията Ви е възможно да попитаме за Вашето име, адрес, пощенски код, телефонен номер и общо описание на бизнеса Ви (например дали сте архитект, собственик на сграда, клиент от поддръжката и др.). В допълнение към горната информация по време на други посещения на нашия сайт, като например когато имате достъп до лични данни и информация, или правите покупки, е възможно да изискаме от Ваша страна повече подробна и специфична информация, като например финансови данни или детайли по отношение на планиран проект.
OTIS може да използва информацията, която сте предоставили по време на регистрацията си да комуникира с Вас във връзка с (1) нови и модифицирани продукти и услуги, които OTIS предлага или (2) специални оферти на OTIS. Вие имате възможност да се откажете от получаването на такива съобщения от OTIS като ни изпратите електронно писмо на адрес otisbulgaria@otis.com или проверите за възможност да се откажете от обратна връзка и уведомителни съобщения още при самата регистрация.

Достъп до информация. Дадени зони от otis.com са защитени с парола, така че само Вие да имате достъп до тях, освен ако те не са необходими на OTIS, на неговите служители или филиали, за да предоставят оферираните услуги. Въпреки всичко, моля да имате предвид, че партньори на OTIS също могат да имат достъп до Вашата информация, за да окажат съдействие и поддръжка на сайта и на база данни и да изпълнят определени задачи. OTIS изисква от тези партньори и подизпълнители да предоставят същото ниво на защита на личните данни, както OTIS. Чрез предоставяне на личните си данни Вие давате съгласието си те да станат достoяние на OTIS, неговите служители, свързани организации и партньори или подизпълнители за целите, описани по-горе. OTIS по никакъв друг начин няма да сподели личните данни, събрани от Вас, с трети страни или без съгласието Ви, освен ако това не се изисква от закона. Моля да имате предвид, че при определени обстоятелства, разрешени или изисквани от закона или съда, OTIS може да използва или разкрие лични данни, събрани чрез сайта, в изпълнение на процедури, които не изискват предизвестие или предоставяне на друг вид защита на лични данни (например във връзка с прилагане на принудителни законови разследвания).

Връзки с други сайтове. По време на ползване на този сайт Вие може да се свържете с други сайтове или продукти, предоставени от трета страна. Ако предоставите на OTIS информация за достъп с цел покупка от трета страна на продукт или услуги, свързани с оtis.com сайта, ние вероятно ще сме принудени са споделим тази информация с тези страни, така че те да могат да обработят Вашето запитване и да ви доставят поръчаната стока или услуга. OTIS не контролира организациите на такива трети страни и не може да носи отговорност за техни продукти и услуги, както и за тяхната политика за защита на личните данни.

Cookies
OTIS може да ползва cookies за предлагане на персонализирани услуги чрез сайта си. Cookies са малки текстови файлове, които са изпратени и запаметени в компютрите на потребителите, позволяващи на уеб сайтове, като например otis.com, да разпознават повторните потребители, да улесняват техния достъп до определени сайтове и да дават възможност на сайтовете да компилират и натрупват данни, които ще са им полезни да подобрят съдържанието си. Cookies не повреждат компютрите или файловете на потребителите си. Ние използваме cookies, за да Ви предложим информация и услуги, които са пригодени лично за Вашите нужди и интереси.
Ако потребителите не желаят cookies, които да са достъпни за OTIS, повечето браузърни програми им позволяват да забранят или откажат употребата им. Моля все пак да не забравяте, че cookies може да са необходими на оtis.com да функционира нормално или да предоставя определени функции.

Коригиране, промяна или изтриване на информация
OTIS позволява на потребителите да преглеждат, актуализират, променят или изтриват информация, предоставена на OTIS. Ако искате да изтриете информация, OTIS използва рационални усилия да премахне Вашите лични данни от файловете си. С цел да защити личните данни и сигурността на потребителите си, OTIS също така предприема и необходимите стъпки да удостовери идентичността на потребителите си преди да им позволи определен достъп. За да имате достъп да промените или изтриете личните си данни, да съобщите за проблеми със сайта, да зададете въпроси или споделите за проблемите си, може да изпратите електронно писмо до OTIS чрез www.оtis.com или на otisbulgaria@otis.com. Може също така да имате достъп или да коригирате личните си данни самостоятелно чрез регистриране на сайта.
Всички лични данни, събрани по електронен път във връзка с даден потребител, който не е посещавал повече от две години сайта на оtis.com, ще бъдат автоматично изтрити от базата данни.
Моля имайте предвид, че докато наша грижа е да защитим личните Ви данни, Ваше задължение си остава да пазите в тайна паролата си и достъпа до сайта от Ваше име.

Сигурност и коректност
OTIS се ангажира да обезпечи сигурността и коректността на информацията за потребителите. OTIS е приела рационални физически, електронни и управленски процедури, за да защити личните данни, които потребителите предоставят по електронен път. Тези процедури предпазват информацията срещу неоторизиран достъп или разкриване, загуба или злоупотреба, промяна и увреждане. Те също така гарантират, че информацията е коректна и се използва целесъобразно. Въпреки това, поради естеството и характера на интернет комуникациите, ние не можем да гарантираме сигурност на преноса на данни. В тази връзка препоръчваме да не разкривате на никого паролата си.

Децата
Въпреки че сайтът на OTIS не е адресиран до деца, компанията е поела ангажимент да действа в съответствие с изискванията на закона и по-специално Закона за Защита на Личните Данни на Децата в електронното пространство. OTIS не събира съзнателно информация от деца под 13 години. Ако OTIS разбере, че е предоставена информация относно личните данни на дете под 13 години, тази информация ще бъде изтрита от системата.

Периодични промени
Тъй като оtis.com разширява и усъвършенства този сайт и свързаните с него продукти и услуги, ние се стараем да актуализираме политиката си в това направление. Съветваме Ви да се интересувате от тази политика и нейната актуализация. Тази политика ще се променя през определени интервали от време без предизвестие за потребителите.

Признаване на Политиката на OTIS за защита на личните данни
Чрез използване на този сайт Вие удостоверявате, че приемате Изявлението за Защита на личните данни на потребителя и че ще спазвате условията за това, публикувани в сайта. Ако не сте съгласни с някое от тези условия, моля не използвайте този сайт или не предоставяйте лични данни и информация.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyУсловия за ползване | Конфиденциалност | Предложения | Карта на сайта