ОТИС Лифт ЕООД
Към Otis Worldwide
БЪЛГАРИЯ
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Начална страница |
 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА АСАНСЬОРИ


Вашата безопасност е най-важна за нас. В нашите фабрики, на работните обекти и сградите с инсталирани съоръжения ние полагаме сериозни усилия да осигурим на всеки пасажер безопасно и комфортно пътуване. Можете да ни помогнете като спазвате инструкциите за безопасност всеки път, когато ползвате асансьорите.
Моля следвайте посочените по-долу принципни правила, когато се приближавате към асансьор:
 • Знайте къде отивате.
 • Натиснете само веднъж бутона за посоката, в която отивате.
 • Наблюдавайте или слушайте за сигнала, съобщаващ, че идва асансьорът.
 • Застанете настрани, така че да има място за евентуално слизащи пътници. Ако асансьорът е пълен, изчакайте следващия.
 • Не се опитвайте да спрете затварящите се врати по никакъв начин – с ръце, крака, бастуни и др. Изчакайте следващия асансьор.
 • Използвайте стълбите, ако има пожар или друга ситуация, която би могла да предизвика авария в електрическото захранване.
Моля следвайте посочените по-долу принципни правила, когато се качвате и слизате от асансьор:
 • Качвайте се и слизайте много внимателно. Първо трябва да слязат пътниците, които са най-близо до вратите.
 • След като се качите, побързайте да натиснете бутона за Вашия етаж и отидете в дъното на кабината, за да направите място за други пътници.
 • Дръжте здраво децата и домашните любимци.
 • Стойте на дистанция от вратите, като пазите дрехите и багажа си по време на отваряне им.
 • Натиснете и задръжте бутона за отваряне на вратата, ако вратата трябва да бъде задържана отворена, или помолете някой да го натисне и задържи вместо Вас.
Моля следвайте посочените по-долу принципни правила, когато се возите на асансьор:
 • Стойте по-далеч от вратата.
 • Дръжте се за парапетите, ако има такива.
 • Следете индикаторите за етажите и се пригответе навреме да слезнете на нужния етаж.
 • Ако вратата не се отвори при спиране на асансьора, натиснете бутона за отваряне. Ако и сега тя не се отвори, натиснете алармения бутон и/или използвайте телефона или интеркома. Изчакайте квалифицирана помощ.
Ако асансьорът заседне между етажите, действайте по следния начин:
 • Натиснете алармения бутон, за да извикате помощ.
 • Използвайте телефона, ако има такъв, за да повикате помощ. Всеки асансьор е снабден с телефон или с интерком. Следвайте инструкциите за използването им.
 • Не насилвайте асансьорните врати. Не се опитвайте да напуснете асансьора.
 • Бъдете търпеливи - помощта ще дойде своевременно. Вие сте в безопасност и имате достатъчно въздух. Запазете спокойствие и чакайте помощ.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyУсловия за ползване | Конфиденциалност | Предложения | Карта на сайта