ОТИС Лифт ЕООД
Към Otis Worldwide
БЪЛГАРИЯ
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Начална страница |
 

OTIS И ОКОЛНАТА СРЕДА


Да бъдем пионери по пътя към по-зелено бъдеще. Ние поехме ангажимент към околната среда и устойчивото развитие и го издигнахме на ново ниво. Това означава не само да имаме по енергийно-ефективни инженерингови продукти, но и да ги произвеждаме по начин, който е по-щадящ по отношение на околната среда. Това означава да продължаваме ”да мислим и действаме зелено” и след монтажа чрез предлагане на услуги по поддръжката и други услуги, които да помогнат на нашите клиенти да пестят енергия и да предпазят околната среда.
Зелено производство
През 2007г. OTIS откри първия си завод за производство на „зелени” асансьори. Разположен в сърцето на Зоната за Икономическо и Технологично развитие в Тиянин, Китай, производственият център на OTIS - TEDA Center - използва най-авангардните технологии с цел да намали разхода на енергия с поне 25 %. Заводът произвежда екологично-съобразни асансьорни системи.
Зелени продукти
Екологично-съобразната асансьорна система Gen2™ на OTIS, при която асансьорите са с ремъци и без машинно помещение, поставя стандарт за енергийно-ефективна и комфортна експлоатация на асансьори. Системата Gen2™ е с плоски ремъци с полиуретаново покритие и безредукторен двигател с постоянен магнит, който не изисква допълнително смазване, спестява нуждата от складиране, почистване и боравене с опасни отпадъци. Системата Gen2™ е с около 50% по-енергийно ефективна в сравнение с обикновените асансьори. Тя предлага комфортно и безшумно пътуване. В допълнение към това, бързите монтажни методи при нея спестяват време на изпълнителите и намаляват разходите по монтажа.
Като продукт, представителен за инициативата за зелено строителство, моделът ReGen™ и конкретно задвижването му спестява използването на енергия при асансьорите до 75% в сравнение с изразходваната енергия при нерегенеративните задвижвания. ReGen™ задвижванията използват топлинните загуби, които се връщат обратно във вътрешната електрическа мрежа на сградата за повторна употреба. Задвижванията всъщност предотвратяват повредите на други електронни системи в сградата, които се предизвикват от интерференцията на радиочестотите и хармоничните смущения. Задвижващите системи ReGen™ намаляват общите разходи за функционирането на една сграда като допринасят за значително спестяване на годишните разходи на собствениците и нейните наематели чрез използване на асансьора.

Нашите асансьори и подвижни пътеки същевременно оказват и по-малко въздействие върху околната среда благодарение на използваните рециклирани материали и чрез прилагането на режими на работа, които намаляват консумацията на енергия.
Зелени услуги
OTIS предлага разнообразни програми по поддръжката и системи за подпомагане на строителството, които да удовлетворяват нуждите на клиентите и да съответстват на изискванията на оборудването. От друга страна правилната поддръжка, предоставена в точното време, удължава експлоатационния живот на съоръжението, гарантира ефективна работа и защитава инвестициите на собственика.
 


ReGen™ Drives


Нашата ReGen технология всъщност връща енергията към електрическата мрежа на сградата за повторна употреба.

Нашият ангажимент към околната среда


Otis се ангажира с идеята да направи "по-зелен" целия производствен цикъл на своите продукти и процеси по целия свят.

 
©2016 Otis Elevator CompanyУсловия за ползване | Конфиденциалност | Предложения | Карта на сайта