ОТИС Лифт ЕООД
Към Otis Worldwide
БЪЛГАРИЯ
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Начална страница |
 

БЕЗОПАСНОСТ ЗА ВСИЧКИ

От първите дни на съществуването на OTIS безопасността и сигурността са били поставяни сред най-важните фирмени приоритети.
Днес OTIS разполага с едни от най-добрите показатели за сигурност и безопасност във вертикалната транспортна индустрия. Нашите усилия са насочени към постоянното усъвършенстване на сигурността на наличните продукти и към разработването на по-безопасни технологии за нови продукти. OTIS поставя акцента върху корпоративната политика „Безопасността на първо място” и прилага стандартизирани процедури за обезпечаване на безопасната работа при всеки монтаж и сервиз по всяко време.
Продуктите на OTIS преминават през най-стриктни изпитания за качество и безопасност в нашите тест-центрове по целия свят.

Ние разполагаме с една от най-високите кули, тест-център в света - тази в Шибаяма, Япония. Тест-кулата се издига на височина от 154 метра над земята и 27 метра под земята.

Научно- изследователският център в Бристол, САЩ, е централно седалище на Центъра за осигуряване на качество на OTIS и най-високият асансьорен тест-център в Северна Америка – 117 метра.


Паспорт за качество

За да осигури приемственост в традицията за гарантиране на качеството, OTIS разработва мащабен проект „Процеси за Продуктово Развитие” (ППР). Всеки нов продукт получава свой собствен ”паспорт”. Чрез този паспорт целият екип – от проектния мениджър до главния изпълнителен директор - се подписва под продуктовото качество на всяка фаза от процеса. Всички основни компоненти се изпитват под стриктния контрол на нашите инженери и гарантират 20-годишен експлоатационен живот като се организират периодични инспекции и основни ремонти.

Ние провеждаме повече от 20 теста със сериозно натоварване на всеки елемент от OTIS оборудването, включително и изпитания, симулиращи засилено влошени условия на работа и такива, които симулират по-тежки параметри при доставките на нашите изделия, които пътуват от заводите на OTIS до обекти за монтаж по цял свят.
 

Бъдете безопасни пътници


Използвайки ежедневно асансьори, ескалатори и подвижни пътеки, направете всяко свое пътуване безопасно.

 
©2016 Otis Elevator CompanyУсловия за ползване | Конфиденциалност | Предложения | Карта на сайта