ОТИС Лифт ЕООД
Към Otis Worldwide
БЪЛГАРИЯ
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Начална страница |
 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ


Ограничен лиценз
В зависимост от условията, изложени в настоящето, и приложимото законодателство и разпоредбите към него, OTIS Ви предоставя не ексклузивно, не прехвърляемо, персонално и ограничено право на достъп, използване и възпроизвеждане на този сайт и придружаващите го материали. Тази оторизация не прехвърля заглавието на сайта и съдържащите се в него материали и за нея се отнасят следните ограничения: (1) на всички копия на сайта и материалите в него трябва да запазите знаците за право на собственост и право на копиране и (2) не се разрешава да променяте сайта и материалите в него по никакъв начин или да възпроизвеждате или публикувате, използвате и дистрибутирате сайта и материалите в него за обществени и търговски цели, освен ако изрично не е разрешено друго.

Освобождаване от отговорност
Представената на този уеб сайт информация е само за информационни цели. OTIS предлага този сайт и съдържанието му на база на налични към момента данни и те не са представителни или гарантирани по отношение на този сайт и съдържанието му. OTIS се разграничава и не носи отговорност за подобни представителни данни и гаранции, директни или имплицитни, включително, но не само и гаранции за продажби и пригодност за определен вид употреба. В допълнение към това OTIS не претендира и не гарантира, че наличната в този сайт информация е точна, пълна или актуална.

Промени
Цялото съдържание на сайта може да бъде променено без предупреждение. OTIS си запазва правото да променя условията, приложими за използването на сайта по всяко време и без предизвестие. Всяко ползване на сайта след такива промени или модификации предполага, че Вие приемате тези промени, модификации, допълнения или изтривания.

OTIS има право да прекрати, промени или спре някои аспекти от сайта, включително наличността на определени характеристики на сайта, по всяко време. OTIS също така може да наложи лимити на определени параметри и услуги или да ограничи достъпа Ви до части от сайта без предупреждение и без да носи отговорност за това.

Връзки
Някои връзки, предоставени от този сайт, може да Ви препратят към интернет сайтове, които не са под контрола на OTIS. OTIS предлага тези външни препратки за удобство на потребителите и предоставянето на такива връзки не е гарантирано от OTIS чрез този сайт или неговото съдържание, продукти или услуги, посочени в него. В този смисъл OTIS не гарантира представителност или каквато и да е обвързаност със съдържанието, включително и на вторични линкове, намерени в този сайт.

Когато се регистрирате, поръчвате или купувате продукти или услуги от фирма, свързана със сайта, влизате в споразумение с тази трета страна, а не с OTIS. В тези случаи трябва да разгледате и разберете условията, наложени от третата страна и нейната политика, преди да се регистрирате, поръчате или закупите. Освен ако изрично не е упоменато друго, в тези случаи не може да се приложат условията и политиката на OTIS. OTIS има ангажимент да работи съвместно с фирми, които споделят нашите възгледи за интелектуална собственост. Въпреки всичко, ние не можем да контролираме начина, по който тези фирми използват или събират информация или развиват бизнеса си.

Когато се свързвате със сайта на трета страна, трябва да осъзнавате, че тези фирми вероятно използват определени способи да събират информация за Вас. В този случай не можем да приложим политиката на OTIS за конфиденциалност и защита на лични данни.

Предоставяне на информация
При предоставяне на информация и материали на OTIS, независимо дали по електронен път или по друг начин, включително, но не само, обратна връзка, въпроси, коментари, предложения, идеи, графики или компютърни файлове от всякакъв тип, с този акт Вие специално предоставяте или гарантирате, че собственикът на тези материали е предоставил изключително за OTIS, без такса за ползване, постоянно, неотменяемо, неексклузивно право и лиценз за ползване, възпроизвеждане, модифициране, адаптиране, публикуване и превод и дистибуция на тези материали (напълно или частично) в цял свят и право за включването им под всякаква форма, медия, технология – разработена в момента или на по-късен етап, съгласно изявлението за защита на поверителната информация на оtis.com.

Ограничена отговорност
OTIS и неговите подразделения, служители или други представители няма да носят отговорност за щети, произтичащи от или във връзка с използването на този сайт. При никакви обстоятелства OTIS няма да бъде отговорна за причинно-следствени, случайни , непреки и специални щети и загуби, включително, но не само пропуснати ползи, негативи за бизнеса, загуба на данни или информация, загуба на добронамереност, загуба или увреждане на имущество, както и всякакви претенции, произтичащи от или във връзка с използването, копирането и възпроизвеждането на този сайт и съдържанието му или свързани уебсайтове, независимо дали OTIS е бил информиран и уведомен или е трябвало да бъде наясно с тези вероятни възможности.

Международни потребители и юрисидикция
Този сайт се поддържа и контролира от OTIS в щата Кънектикът, САЩ. OTIS не гарантира, че материалите в този сайт са подходящи или налични за използване в други дестинации извън Съединените Щати и че достъпът до настоящия сайт е забранен от територии, където неговото съдържание е незаконно. Ако отваряте този сайт от държави извън Съединените Щати, Вие носите отговорност за съобразяване и съответствие с местното законодателство. Законите на щата Кънектикът ще се разглеждат като приложими по отношение съдържанието и използването на настоящия сайт, без да се взима под внимание някакъв възможен конфликт на юридически принципи или регулации във връзка с него.

Интелектуална собственост и търговска марка
Всички заглавия и наименования, запазените права и други права на интелектуална собственост в настоящия сайт и негови модифицирани версии, включително, но не само и уеб дизайнът, графиките, селекцията и структурирането му, са собственост на OTIS и са патентовани чрез Copyright ©1999-2008 Otis Elevator Company – всички права запазени.

Всеки текст или изображение, които носят символите ™, SM или ®, са търговски марки или регистрирани търговски марки и се използват тук с разрешението на съответните им собственици.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyУсловия за ползване | Конфиденциалност | Предложения | Карта на сайта