Česká republika
Přejít na Otis Worldwide
ČESKÁ REPUBLIKA
Největší světový výrobce a poskytovatel servisu v oblasti výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků.
 
 Hlavní strana |
 

SOUKROMÍ


Společnost OTIS ("Otis") vytvořila prostřednictvím www.otis.com internetové stránky, které jsou navrženy výhradně a s ohledem na zákazníky společnosti, ať už se jedná o majitele budov, správce budov, architekty nebo jakékoliv jiné osoby, s kterými společnost Otis obchoduje. Jako takové, jsou stránky www.otis.com určeny k tomu, aby byli uživatelsky příjemné a plnili specifické potřeby jednotlivých uživatelů. Abychom toho mohli dosáhnout, je důležité, abyste Vy, jako náš zákazník, pochopili, že budeme potřebovat získat určité informace a že se budeme snažit tyto informace a poskytnuté údaje chránit.

Toto prohlášení o utajení osobních údajů uživatelů a k němu přiložené Termíny a Podmínky použití, popisují informace shromážděné pomocí internetových stránek www.otis.com, naše užití těchto informací a termíny a podmínky Vašeho používání těchto stránek. Chtěli bychom Vás vyzvat k tomu, abyste si oba dva tyto dokumenty důkladně přečetli před tím, než budete tyto stránky používat. Pokud máte jakékoliv připomínky nebo otázky, nebo existují jiné věci, které můžeme vykonat, abychom pro Vás tyto stránky maximálně zhodnotili, kontaktujte nás laskavě pomocí emailu nebo na www.otis.com.

Tato záruka soukromí se týká jen osobních údajů získaných během návštěvy těchto internetových stránek. Netýká se osobních údajů získaných offline nebo manuálně zadaných dat.

VŠEOBECNÉ


Společnost OTIS používá informace, které její uživatelé dobrovolně poskytnou, k rozšifrování zkušeností uživatelů na těchto stránkách, k poskytování interaktivních nebo individualizovaných prvků na těchto stránkách a k lepší přípravě budoucího obsahu založeného na zájmech uživatelů. Společnost OTIS sbírá neosobní informace, aby získala přehled o počtu návštěv stránek, a pro určení oblastí, které uživatelé považují za užitečné na základě množství návštěv v jednotlivých oblastech. Společnost OTIS monitoruje strukturu provozu uživatelů ve všech oblastech stránek, podle názvu domény uživatele, typu prohlížeče, data a času přístupu, prohlížených míst apod.

Osobní údaje jsou používány výlučně za účelem zodpovězení požadavků uživatelů; pro povolení přístupu do specifických oblastí stránek, přístup k určitým účtům, nebo jsou upravovány tak, aby vyhovovali Vašim zájmům. Společnost OTIS nebude poskytovat e-mailové adresy nebo jiné informace o zákaznících žádné organizaci nebo partnerovi, který není se společností Otis spojený. V některých případech může společnost Otis poskytnout spojení na jiné organizace. Společnost OTIS však neřídí organizace nebo stránky této třetí strany a nemůže nést zodpovědnost za obsah nebo praktiky týkající se utajení soukromých údajů, které tyto organizace nebo stránky používají.

SBĚR INFORMACÍ

OTIS navrhnul svojí stránku tak, aby ji uživatelé mohli navštívit bez identifikace a aby nemuseli poskytnout osobní údaje, pokud se tak nerozhodnou. Žádáme návštěvníky, aby poskytovali osobní údaje pouze tehdy, pokud požadují přístup k aplikacím služeb eServis a/nebo eDirect a/nebo pokud chtějí poslat do společnosti OTIS e-mail. Uživatel, který se rozhodne neposkytnout společnosti OTIS osobní údaje, může mít stále přístup k určitým částem našich stránek.

Používání informací
Společnost OTIS shromažďuje o uživatelích tři typy informací: (1) údaje shromážděné pomocí sledovaných informací odvozených hlavně od zaznamenaných pohledů na jednotlivá místa ve všech oblastech stránek; (2) údaje, které uživatelé poskytují, pokud se registrují jako určitý jednotlivec; a (3) údaje, které uživatelé poskytují, když se registrují pro přístup k určitým účtům u společnosti OTIS. Jakmile se na stránkách www.otis.com zaregistrujete nebo vám byl přidělen specifický identifikační kód pro přístup k Vašim účtům, můžeme po Vás požadovat poskytnutí určitých informací. Účelem shromažďování těchto informací je poskytovat přizpůsobené služby a obsah, který odpovídá Vašim specifickým potřebám a zájmům. Během registrace můžeme požadovat Vaše jméno, adresu, PSČ, e-mailovou adresu, telefonní číslo a všeobecný popis Vašeho podnikání (např. architekt, majitel budovy, zákazník z oblasti údržby). Kromě informací výše zmíněných, kdykoliv během Vašeho používání těchto stránek, např. pokud získáte osobní údaje nebo informace nebo uskutečníte nákup, můžeme požadovat podrobnější informace jako např. finanční údaje nebo údaje tykající se plánovaného projektu.

Společnost OTIS může použít informace, které poskytnete při registraci pro vzájemnou komunikaci týkající se (i) nových a modifikovaných výrobků a služeb nabízených společností OTIS nebo (ii) speciálních nabídek, které jsou dostupné. Můžete se rozhodnout, že si nepřejete, aby Vám byly také informace zasílány. V tomto případě zašlete email na conact@otis-elevator.com nebo zvolte tuto možnost při registraci.

Přístup k informacím
Části stránek www.otis.com jsou chráněné hesly, takže pouze Vy máte přístup k těmto informacím, kromě případů, kdy je nutností pro společnost Otis nebo její zaměstnance nebo členy, aby mohla poskytnout nabízené služby. Navzdory tomu, berte prosím na vědomí, že partneři společnosti OTIS nebo stavební společnosti mohou mít přístup k Vašim informacím, aby mohli poskytnout příslušnou podporu a odpovídat otázky údržby. Společnost OTIS žádá od těchto partnerů a stavebních společností poskytování ochrany osobních údajů na stejné úrovni jako OTIS. Poskytnutím svých osobních údajů souhlasíte s tím, aby byly informace poskytnuty zaměstnancům OTISu a třetí straně pro účely uvedené výše. V ostatních případech nebude společnost OTIS poskytovat osobní informace od Vás získané třetí straně bez Vašeho souhlasu, pokud to nebude vyžadovat zákon. Prosím berte na vědomí, že na základě určitých okolností povolených zákonem nebo z rozhodnutí soudu, bude společnost OTIS sbírat, používat a/nebo zveřejňovat osobní údaje získané online dodržováním procedur, které nevyžadují oznámení nebo jinou ochranu soukromí (například v souvislosti s vyšetřováním dle zákona) pouze dle zákona.

Linky na jiné stránky
Během určitého používání stránky můžete být napojeni na stránku nebo produkt vytvořený třetí stranou. Pokud poskytnete informace společnosti OTIS za účelem přístupu nebo nákupu výrobků nebo služeb třetí strany, které jsou napojené na internetové stránky www.otis.com, můžeme poskytnout tyto informace třetí straně tak, aby mohli Váš požadavek zpracovat a dodat výrobky nebo služby, o které jste požádali. Společnost OTIS nekontroluje organizace třetí strany, a není odpovědná za výrobky a služby nebo ochranu soukromí zabezpečovanou jinými organizacemi.

Analýza
Tato internetová stránka používá Google Analytics, analytickou funkci internetu od společnosti Google („Google“). Google Analytics používá „cookies“, které jsou textovými soubory uloženými ve Vašem počítači a které pomáhají internetové stránce analyzovat jak je stránka používána. Informace sesbírané prostřednictvím cookies o používaní stránky (včetně Vaší IP adresy) budou odevzdány a uloženy Googlem na serveru Spojených států Amerických. Google použije tyto informace na vyhodnocení využití internetové stránky, pro vytvoření reportů o internetové aktivitě stránky. Pro operátory internetové stránky a poskytne další služby vztahující se k aktivitě internetové stránky a používání internetu. Google také může postoupit tyto informace třetím stranám v případě, že to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Google nikdy nespojí Vaši IP adresu s dalšími daty sbíranými společností Google. Můžete odmítnout využívání cookies vhodným nastavením Vašeho internetového prohlížeče, ale pokud tak učiníte, je pravděpodobné, že nebudete moci využívat všechny aplikace/funkce této internetové stránky. Použitím této stránky, dáváte souhlas k poskytnutí Vašich údajů společnosti Google způsobem a za účelem výše popsaným. Můžete předejít sběru dat společností Google instalací „Google Analytics Opt-out Browser Add-on“ přístupnou společností Google.
Soubory Cookies
Společnost OTIS může na těchto stránkách používat jako součást nabídky individualizovaných služeb soubory cookies. Soubory cookies jsou krátké textové soubory zasílané a ukládané v počítači zákazníka a umožňují internetovým stránkám, jako je www.otis.com, aby rozeznali opakované uživatele, ulehčovali uživatelům přístup na stránky a umožňovali stránkám sbírat údaje, které povedou ke zlepšení obsahu. Nepoškozují počítače nebo soubory uživatelů. Soubory cookies používáme k nabídce informací a služeb, které se přizpůsobují Vašim zájmům a potřebám.

Pokud si uživatelé nepřejí, aby byly tyto soubory cookies společnosti OTIS přístupné, většina prohlížecích programů, umožňuje uživatelům používání souborů cookies odmítnout nebo vyřadit z činnosti. Upozorňujeme však na to, že soubory cookies mohou být nutné pro správnou funkčnost internetových stránek www.otis.com.

Oprava, změna a mazání informací
Společnost OTIS umožňuje uživatelům opravu a změnu informací poskytnutých společnosti Otis. Pokud se rozhodnete vymazat poskytnuté informace, společnost OTIS vyvine úsilí k jejich vymazání. Pro bezpečnost a ochranu soukromí uživatelů před přidělením hesla podnikne společnost OTIS přiměřená opatření k ověření identity. Pro přístup, změnu nebo vymazání svých osobních údajů, k oznámení problémů se stránkou, vyjádření svých otázek nebo problémů, nám prosím zašlete e-mail na www.otis.com nebo prostřednictvím contact@otis.com.

Každý osobní údaj, získaný online, týkající se uživatele, který nevstoupí na stránky www.otis.com po dobu delší než 2 roky, bude automaticky vymazán z našich souborů.

Zatímco my Vám budeme pomáhat chránit Vaše osobní údaje, záleží na Vás, jak budete chránit svoje heslo a přístup těmto stránkám.

Záruka a neporušenost
Společnost OTIS se zavazuje zajistit bezpečnost a integritu sebraných informací o uživatelích. Společnost OTIS zavedla přiměřené hmotné, elektronické a řídící procesy pro záruku ochrany osobních informací poskytnutých uživatelem online. Tyto procedury chrání informace proti neautorizovanému přístupu nebo prozrazení, ztrátě nebo zneužití a změnu nebo zničení. Také pomáhají zajištění správnosti používání těchto informací. Vzhledem k charakteru internetové komunikace, však nemůžeme zaručit, že je Váš přenos bezpečný. Také Vám doporučujeme, abyste nikomu nesdělovali své heslo.

Děti
I když není internetová stránka OTISu určená pro děti, společnost OTIS je zavázána jednat ve shodě se všemi platnými zákony a požadavky, jako je Dohoda o ochraně soukromí dětí. Společnost nesbírá informace od dětí mladších 13 let úmyslně. Pokud se společnost dozví, že se poskytnutá osobní informace týká dítěte mladšího 13 let, vymaže tuto informaci ze svých systémů.

Periodické změny
Vzhledem k rozšiřování a zlepšování www.otis.com stránek a souvisejících výrobků a služeb, budeme se snažit aktualizovat tuto záruku soukromí. Chtěli bychom Vás vyzvat, abyste pravidelně četli Záruku soukromí. Čas od času bude modifikovaná bez předcházejícího upozornění uživatelů.

Souhlas s podmínkami Záruky soukromí OTIS
Používáním této stránky: souhlasíte, aby tato stránka sbírala a využívala informace včetně osobních údajů tak, jak byly popsány výše; akceptujete toto vyhlášení – Záruku soukromí; a souhlasíte, že budete dodržovat všechna ustanovení a podmínky popsané na této internetové stránce. Pokud nesouhlasíte s jakýmkoliv z těchto ustanovení, nebo pokud nesouhlasíte se shromažďováním nebo využitím osobních údajů, prosím, nepoužívejte tyto stránky nebo neposkytujte žádné osobní údaje.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyPodmínky použití | Záruka soukromí | Připomínky | Mapa stránek