Česká republika
Přejít na Otis Worldwide
ČESKÁ REPUBLIKA
Největší světový výrobce a poskytovatel servisu v oblasti výtahů, eskalátorů a pohyblivých chodníků.
 
 Hlavní strana |
 
THE WAY TO GREEN
Cesta k ekologické budoucnosti
Vedeme k zelené budoucnosti. Povýšili jsme náš závazek vůči životnímu prostředí na vyšší úroveň. To znamená nejen vyšší efektivitu strojírenských produktů, ale i jejich výrobu způsobem, který je ohleduplnější k přírodě. A to znamená pokračovaní myšlenky „mysli zeleně“ po instalaci nabídkou servisu nebo jiných služeb, které pomáhají našim zákazníkům šetřit energii a výdaje.
Zelená výroba
V roce 2007, Otis vytvořil první zelenou továrnu na výtahy na světě. Situovaná je v čínské oblasti Technologického rozvoje (TEDA). Společnost Otis začlenilo Centrum TEDA do nejrozvinutější technologie na snížení spotřeby energie minimálně o 25%. Tato továrna vyrábí výtahové systémy přátelské k životnímu prostředí.
Zelené produkty
K životnímu prostředí příznivý výtah s Gen2™ technologií - pásový, bezstrojovnový výtahový systém, který stanovuje normy pro výrobu výtahů a jejich provedení, výkonnost a komfort. Systém Gen2 má plochá, polyuretanová lana a permanentní magnetický bezpřevodový pohon, který nepotřebuje žádné zvláštní mazání, čímž snižuje potřebu skladování, čištění a dodatečného nakládání s nebezpečným odpadem. Systém Gen2 je až do 50% energeticky výkonnější než běžné převodové výtahy. Přináší pokojnou a tichou jízdu. Navíc, rychlé způsoby instalace šetří smluvním partnerům čas a snižují konstrukční náklady.
Jako výsledek snahy pro zelené stavby, pohon ReGen™ snižuje spotřebu elektrické energie výtahu až o 75% v porovnání s ne regeneretivními pohony. Systém ReGen obyčejně vrací energii zpět do vnitřního elektrického systému budovy pro jeho opětovné použití. Systém virtuálně snižuje odliv energie do dalších elektrických systémů. Regen pohon snižuje celkové náklady na budovu , přináší významné roční úspory vlastníkům budov a pronajímatelům každý rok po celou životnost výtahu.

Naše eskalátory a pohyblivé chodníky mají také snížený dopad na životní prostředí, protože používají recyklovaný materiál a základní operační režimy, které snižují spotřebu energie.
Zelené služby
Otis nabízí různé servisní a podpůrné programy pro stavby tak, aby vyhověl požadavkům a potřebám zákazníků. Nakonec správná údržba ve správném čase prodlužuje životnost zařízení, zabezpečuje výkon a chrání investice vlastníků.
 


Pohony ReGen™


Pohony ReGen přivádějí energii zpět do elektrické sítě budovy, kde může být využita dalšími zařízeními či uživateli připojenými k této síti.

Náš závazek k životnímu prostředí


Otis se zavázal zlepšit celý životní cyklus svých produktů a služeb po celém světě.

 
©2016 Otis Elevator CompanyPodmínky použití | Záruka soukromí | Připomínky | Mapa stránek