DANMARK
Gå Til OTIS WorldWide
DANMARK
Verdens førende fabrikant og serviceleverandør af elevatorer, rulletrapper og rullefortove.
 
 Hjem |
 

NYE BEKENDTGØRELSER FOR ELEVATORER.

Den 23. maj 2016 trådte tre nye elevatorbekendtgørelser i kraft. Samtidig blev de hidtil gældende elevatorbekendtgørelser ophævet.
Elevatorejerens ansvar og pligter
Fra og med den 23. Maj 2016 skal elevatorejeren selv tage initiativ til, at elevatoren bliver besigtiget og afprøvet. Arbejdstilsynet anbefaler, at ejeren eller den ansvarlige bruger tager kontakt til det eftersynsfirma, der normalt udfører service på elevatoren. Firmaet kan sørge for, at besigtigelse og afprøvning bliver gennemført af et inspektionsorgan. Det er ejerens ansvar, at eftersyn, periodiske besigtigelser og afprøvninger bliver foretaget.
I forbindelse med den nye elevatorbekendgørelse (459/460/461) tilbyder OTIS Deres kunder en udvidet service i form af:
  • OTIS ajourfører løbende data omkring gennemførte besigtigelser og afprøvninger.


  • OTIS kontakter et af de bemyndigede organer og planlægger i fælleskab næste besigtigelse og afprøvning af Deres elevator/er.


  • OTIS assisterer det bemyndigede organ i forbindelse med besigtigelse og afprøvning af Deres elevator/er (faktureres særskilt).


  • OTIS sender en samlet faktura specificeret med arbejde udført af bemyndiget organ og arbejde udført af Otis (indeholdt i visse kontrakter).


Ønsker De arbejdet faktureret særskilt fra hvert firma er dette naturligvis også muligt.

OTIS har særskilt personale og systemer til fremover at administrere ovenstående og påregner derfor et mindre gebyr på 65 kr. pr. elevator pr. kvartal for at varetage denne administration. Beløbet vil blive tillagt deres kvartalsfaktura såfremt De ønsker ovenstående service.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyBrugerbetingelser | Fortrolighed | Forslag | Kort