Otis Elevator Company
Maailmanlaajuinen Otis
Suomi
Maailman johtava hissien, liukuportaiden ja liukukäytävien valmistaja, toimittaja ja huoltaja
 
 Etusivu |
 

KÄYTTÖEHDOT


Rajattu lisenssi
Otis takaa asiakkailleen tässä dokumentissa lueteltujen rajoitusten ja ehtojen mukaisen, ei-yksinoikeutetun, ei-siirrettävissä olevan, henkilökohtaisen ja rajoitetun pääsyn sekä käytön omille internet-sivuilleen ja niihin liittyviin tiedostoihin. Tämä käyttölupa ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle. Tähän käyttölupaan pätevät seuraavat rajoitukset: 1) asiakkaan tulee pitää mielessään yksinoikeus (copyright) ja muut omistusoikeudelliset näkökohdat sivuilla vieraillessaan, 2) asiakkaan ei ole lupa muuttaa sivuilla esiintyviä tietoja millään tavalla tai jäljentää, kopioida, toisintaa, asettaa julkisesti näytteille, tai jakaa sivuilla julkaistua tietoa kaupallisiin tarkoituksiin, lukuun ottamatta niitä tietoja, jotka on erikseen mainittu tässä asiakirjassa.

Vastuuvapauslauseke
Internet-sivuillamme julkaistu tieto on tehty vain tiedottamistarkoitukseen. Otis tarjoaa tämän sivuston ja sen sivuilla olevat tiedot sellaisena kuin ne on julkaistu eikä esitä tai anna takuita näillä sivuilla julkaistuista kuvauksista tai niiden sisällöstä. Otis sanoutuu irti kaikista suorista tai epäsuorista kuvauksista ja takuista, jotka sisältävät, mutta eivät rajoitu kauppatakuisiin tai niiden soveltuvuuteen tiettyyn tarkoitukseen. Lisäksi Otis ei takaa sitä, että näiden sivujen kautta saatava tieto on virheetöntä, voimassaolevaa tai ajankohtaista.


Muutokset
Sivuilla oleva tieto voi muuttua varoituksetta. Otis varaa itselleen muuttaa tai muuntaa näiden internet-sivujen käyttöön liittyviä ehtoja milloin tahansa varoittamatta siitä etukäteen. Mitä tahansa käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen voidaan pitää sellaisena käyttönä, jonka käyttöehdot asiakas on hyväksynyt.

Otis voi lopettaa, muuttaa, keskeyttää tai lakkauttaa minkä tahansa palvelun internet-sivuiltaan milloin tahansa. Otis voi myös ilman ennakkovaroitusta tai korvausvastuuta määrätä rajoituksia tiettyihin sivujensa ominaisuuksiin tai palveluihin tai rajoittaa asiakkaan pääsyä tietyille sivuille.

Hyperlinkit
Tietyt otis.com-sivuilla tarjottavat linkit ohjautuvat internet-sivuille, jotka eivät ole Otisin omassa hallinnassa. Otis tarjoaa nämä ulkopuoliset linkit yksinomaan palveluna käyttäjilleen. Otis ei ole erikseen hyväksynyt näiden mahdollisesti tarjoamiensa linkkien sopimusehtoja, niiden sisältöä tai niiden tarjoamia tai sisältämiä tuotteita tai palveluja. Sen mukaisesti Otis ei edusta eikä anna minkäänlaista takuuta näiden linkkien tai niiden alalinkkien saatavuuteen tai sisältöön nähden.

Rekisteröityessä, tilattaessa tai ostettaessa tuotteita tai palveluja otis.com-sivujen tarjoamista linkeistä, voimaan astuu sopimus kolmannen osapuolen eikä Otisin kanssa. Näissä tapauksissa käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää kolmannen osapuolen käyttöehdot ja yksilön tietosuoja ennen rekisteröitymistä näille sivuille, tai ennen tuotteiden tai palveluiden ostamista tai tilaamista näiltä sivuilta. Lukuun ottamatta erikseen mainittua sisältöä, Otisin tarjoama yksilön tietosuoja ja käyttöehdot eivät ole voimassa. Otis on sitoutunut linkittämään sivuilleen vain sellaisia internet-sivuja, jotka jakavat Otisin näkemykset yksilön tietosuojasta. Tästä huolimatta Otisin ei ole mahdollista kontrolloida näiden linkkien tapaa käyttää tai kerätä tietoa tai niiden tapaa hoitaa liiketoimintaansa.

Rajattu lisenssi
Lähettämällä tai tarjoamalla tietoa ja materiaalia Otisille joko sähköpostitse tai muulla tavoin, mukaan lukien mutta ei rajoittuen pelkästään palautteeseen, kysymyksiin, kommentteihin, ehdotuksiin, ideoihin, grafiikkaan tai kaiken tyyppisiin tietokonetiedostoihin, käyttäjä selvästi myöntää tai takaa, että em. tietojen saajana Otis on saanut tekijänpalkkioista vapaata, peruuttamatonta, ei-yksinoikeudella rajattua tietoa ja lupaa käyttää, toisintaa, muuttaa, mukailla, julkaista, kääntää ja jakaa tätä materiaalia, joko kokonaisuudessaan tai osina maailmanlaajuisesti ja liittää sitä toisiin, mitä tahansa muotoa oleviin lähteisiin, tiedotusvälineisiin tai tällä hetkellä tiedossa olevaan tai tulevaisuudessa kehitettävään teknologiaan, johon sovelletaan otis.com-sivujen yksilön tietosuojaa.

Tuottamusvastuurajoitukset
Otis tai mitkään sen tytäryhtiöistä, työntekijöistä, tai muista edustajista eivät ole tuottamusvastuussa mahdollisista vahingoista, joita saattaa aiheutua Otisin internet-sivujen käyttämisestä.
Otis ei missään olosuhteissa ole vastuussa välillisistä, satunnaisista, epäsuorista, erityisistä, tai vahingonkorvauksiin johtavista vahingoista tai korvauksista, jotka sisältävät mutta eivät pelkästään rajoitu menetettyihin voittoihin, liiketoiminnan keskeytymiseen, menetettyihin tietoihin tai dataan, maineen menetyksiin, omaisuusmenetyksiin, tai mihinkään kolmannen osapuolen vaatimuksiin, jotka voivat ilmetä sivujen käytöstä tai niihin liittyvistä seikoista, sisällön kopioinnista, tai näillä sivuilla julkaistuista tiedoista, niiden sisällöstä tai linkeistä internet-sivuille, huolimatta siitä, onko Otisille ilmoitettu, tai siitä, onko Otis ollut tietoinen tai siitä, olisiko Otisin pitänyt olla tietoinen näiden seikkojen olemassaolosta.

Kansainväliset käyttäjät ja lainkäyttöalue
Tätä sivustoa ylläpidetään ja kontrolloidaan Otisilta, joka sijaitsee Yhdysvaltain Connecticutissa. Otis ei esitä, että näillä sivuilla käytössä tai saatavissa olevat materiaalit olisivat päteviä Yhdysvaltojen ulkopuolella, tai että pääsy näille sivuille niiltä alueilta, joiden mukaan sivustomme sisältö on laitonta, olisi kielletty.

Mikäli olette yhteydessä näille sivuille Yhdysvaltojen ulkopuolisilta alueilta, olette velvollinen noudattamaan kaikkia paikallisia lakeja. Connecticutin osavaltion lait säätelevät tämän sivuston sisältöä ja käyttöä saattamatta voimaan ristiriitaisuuksia lain tai säädösten kanssa.

Tekijänoikeus ja tavaramerkki
Kaikki sivujen sisältämä tieto, tekijänoikeudet ja mikä tahansa muu tieto-omaisuus sivuillamme tai mitkä tahansa niihin kohdistuvat muutokset, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen internet-sivujen suunnitteluun, teksteihin, grafiikkaan ja niiden tarjoamaan mallivalikoimaan ja sopimuksiin, ovat Otisin omaisuutta ja suojattuja Otisin tekijänoikeudella Copyright © 1999, 2000 Otis Elevator Company. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki tekstit tai kuvat, joissa esiintyy symboli TM , © >tai ® ovat tekijänoikeudella suojattuja tai rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä käytetään tässä tekstissä omistajien luvalla.

Kun käyttäjä linkkautuu kolmannen osapuolen sivuille, hänen tulee olla tietoinen siitä, että nämä kolmannet osapuolet voivat käyttää cookie-toimintoja tai muita keinoja kerätä tietoa käyttäjistään. Näissä tapauksissa otis.com-sivujen takaama yksilön tietosuoja ja sivujen käyttöehdot eivät ole voimassa.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyKäyttöehdot | Yksityisyyden suoja | Palaute | Hakemisto