Hrvatska
Otis u svijetu...
HRVATSKA
Vodeća svjetska tvrtka za proizvodnju i održavanje dizala, pokretnih stepenica i pokretnih traka.
 
 Početna |
 

Globalna obavijest Otis dizala o privatnosti

Društvo Otis Elevator Company i njegovepodružnice i povezana društva (skupno, "Otis") odgovorni su za bilokoje web stranice, računalne i mobilne aplikacije, te račune ilistranice na društvenim mrežama vezanim uz ovu Obavijest o privatnosti. Mi se zalažemo za poštivanje privatnostipojedinaca čije osobne podatke prikupljamo. Otis je implementiraotehničke, administrativne i fizičke mjere za zaštitu svih osobnihpodataka koje prikupi.

 

Ova Obavijest o privatnosti opisuje našu praksuvezano uz osobne podatke prikupljene putem Otisove web stranice,računalnih te mobilnih aplikacija, osim ako ne postoji posebna obavijest oprivatnosti za tu web stranicu, računalnu ili mobilnu aplikaciju. Onatakođer obuhvaća osobne podatke koje Otis može prikupiti i obraditi​​zasebno i odvojeno od svojih web stranica, računalnih imobilnih aplikacija, kao što je slučaj putem e-pošte ili na neki druginačin. Davanjem osobnih i drugih informacija izravno nama ili putemkorištenja naših web stranica, aplikacija, stranica na društvenim mrežama,poslovnih transakcija ili naših integriranih proizvoda i usluga,potvrđujete da se slažete s uvjetima i odredbama ove Obavijesti oprivatnosti.


Koje osobne podatke Otis prikuplja?

"Osobni podaci" su podaci koji seodnose na podatke koji identificiraju ili koji mogu dovesti do identifikacijeneke fizičke osobe. Osobni podaci koje Otis može zatražiti od vas ovise oprirodi odnosa kojeg imate s nama. Naprimjer, Otis može zatražiti:

·        Ime;

·        Poslovne podatke za kontakt, uključujući naziv vaše tvrtke,vašu poziciju i funkciju, vašu poslovnu e-mail adresu, vašu poslovnufizičku i/ili poštansku adresu, brojeve službenih telefona, te drugepodatke potrebne za poslovni kontakt

·        Profilnusliku;

·        Imeračuna na društvenim mrežama ili korisničko ime, podatke oidentifikaciji uređaja ili podatke o lokaciji; te

·        Specifičneinformacije o tome kako vi ili vaša tvrtka dolazite u dodir s Otisovimproizvodima i uslugama, uključujući vaše osobne preferencije.

Ako ste privatni korisnik, Otis može zatražitivaše ime i osobne podatke za kontakt, kao što su adresa, e-mail adresa itelefonski broj. Ako ste stanar ustambenoj ili poslovnoj zgradi, zaposlenik ili izvođač radova zastanara, ili gost u zgradi gdje je postavljeno Otisovo dizalo, ili gdje postojiugovor o uslugama s Otisom ili gdje Otis obavlja neke usluge, Otis može dobitivaše osobne podatke od našeg klijenta u zgradi (kao što je npr. vlasnik,upravitelj ili zaštitarska tvrtka). Otistakođer može zatražiti podatke o geografskoj lokaciji, te druge sigurnosnepodatke za potvrdu autentičnosti od vašeg osobnog računala ilitelefona koji će nam omogućiti pristup objektu ili Otisovoj opremiinstaliranoj u zgradi. Kako za poslovne,tako i za privatne korisnike, Otis može prikupiti bankovne podatke iliinformacije o plaćanjima, podatke o Otisovom računu te kontaktnedetalje.

Kako Otis koristi osobne podatke koje prikupi?

Svi prikupljeni osobni podacikoristit će se za:

 • Pružanje prilagođenih usluga i sadržaja koji se odnose na vaše specifične potrebe i interese;
 • Ispunjavanje ugovornih obveza kao što su omogućavanje pristupa zgradama, omogućavanje integriranih karakteristika naših ponuda usluga vezanih uz dizala, pružanje obavijesti ili izvještaja o određenim aktivnostima vezanim uz dizala ili usluge, elektronsko slanje računa ili vaš odabrani način plaćanja. provjeru vašeg identiteta kako bi se osigurala zaštita neke od ostalih svrha koje su ovdje navedene ili kako bi vam omogućili pristup web stranici, aplikaciji, društvenoj mreži, zgradi ili području neke zgrade;
 • Razvoj novih ponuda, poboljšanje kvalitete naših proizvoda, poboljšanje i personalizacija iskustva korisnika, te za bolju pripremu budućeg sadržaja na temelju vaših interesa te interesa općenite populacije naših korisnika;
 • Komunikaciju s vama o novim i izmijenjenim proizvodima i uslugama koje Otis nudi, uključujući posebne ponude;
 • Procjenu vaših interesa za i/ili dopuštanje da se prijavite za rad u Otisu;
 • Odgovaranje na legitimne pravne zahtjeve tijela za provedbu zakona ili drugih državnih regulatornih tijela;
 • Istraživanje sumnjivih ili nelegalnih aktivnosti te zaštitu protiv prevare;
 • Provjere prema popisima sankcija i terorističkim popisima kao što je propisano zakonom;
 • Sprječavanje fizičke štete ili financijskih gubitaka;
 • Podršku prodaji ili prijenosu cijelog ili dijela našeg poslovanja ili imovine (uključujući kroz stečajni postupak); i/ili
 • Provođenje istraga u svrhu osiguranja sukladnosti sa zakonskim obvezama.

Otis će koristiti vaše osobne podatke samo u svrhu opravdanihposlovnih interesa, za ispunjavanje zakonskih ili ugovornih obveza, kao što jeopisano u Globalnoj obavijesti o privatnosti.

Koristi li Otis vaše osobne podatke kako bi vas kontaktirao?

Osim usvrhu kontaktiranja vezano uz vaše dizalo kao što je gore navedeno, Otistakođer može koristiti prikupljene podatke za komunikaciju s vama o novimi izmijenjenim proizvodima i uslugama koje Otis nudi, ili o posebnimponudama. Otis će osigurati da vamsva komunikacija vezana uz marketing nudi jednostavan način da jeisključite ili da otkažete pretplatu.

Dijeli li Otis podatke koje prikupi s trećim stranama?

Otis neće prodavati ili nadrugi način dijeliti vaše osobne podatke izvan Otisove grupe tvrtki, osimu slučaju:

 • Davatelja usluga koje je Otis zadužio za obavljanje usluga u naše ime ili u ime naših građevinskih klijenata. Otis će dijeliti vaše osobne podatke samo s pružateljima usluga kojima je Otis ugovorom ograničio korištenje ili odavanje podataka osim u slučaju kada je to nužno za obavljanje usluga u naše ime ili za izvršavanje zakonskih odredbi. Ti pružatelji usluga mogu uključivati pružatelje usluga za cloud, sistem, softver ili neku drugu uslugu;
 • Izvršavanja zakonskih obveza, uključujući, ali i ne samo, odgovaranje na legitimne pravne zahtjeve postavljene od strane tijela za provedbu zakona ili drugih regulatornih tijela;
 • Istrage sumnjivih ili nezakonitih aktivnosti;
 • Sprječavanja fizičke štete ili financijskih gubitaka; ili
 • Podrške prodaji ili prijenosu cijelog ili dijela našeg poslovanja ili imovine (uključujući kroz stečajni postupak).

Zapojedince koji dolaze u kontakt s Otisom putem društvenih mreža, Otis možepodijeliti vaše osobne podatke s kontaktima koji su povezani s vašim iliOtisovim računima na društvenim mrežama, s drugim korisnicima webstranice, te s vašim pružateljem usluga za račun na društvenoj mreživezano uz vaše javne aktivnosti povezane s Otisom, uključujući svelutrije ili natjecanja u kojima možete sudjelovati na našoj stranici. Akoizaberete objaviti podatke na forumima, chatovima, profilnim stranicama,blogovima ili drugim uslugama gdje je moguće objavljivanje podataka imaterijala (uključujući, bez ograničenja, naše stranice nadruštvenim mrežama), svi podaci koje objavite ili podijelite putem ovih uslugapostaju javni i mogu biti dostupni općoj javnosti.

Prenosi li Otis osobne podatke drugim zemljama?

S obziromda je Otis globalna tvrtka s lokacijama u mnogim različitim zemljama,moguće je da ćemo prenijeti vaše podatke od jedne pravne osobe dodruge ili iz jedne zemlje u drugu, sve u gore navedene svrhe. Prenijet ćemo vaše podatke u skladu s primjenjivimzakonskim odredbama te samo u mjeri u kojoj je to potrebno.

Kako Otis koristi kolačiće ili druge tehnologije zapraćenje?

Otis može koristiti kolačiće na svojim web stranicama iaplikacijama. Kolačići su male tekstualne datoteke koje se šalju ipohranjuju na računala korisnika te koje omogućuju web stranicama daprepoznaju ponovne korisnike, olakšavaju korisnicima pristup web stranicama iomogućavaju web stranicama da sakupe sve podatke koje mogu iskoristiti zapoboljšanje sadržaja. Kolačići ne štete korisnikovim računalimaili datotekama. Ako ne želite da kolačići budu dostupni ovoj ilinekoj drugoj Otisovoj web stranici ili aplikaciji, potrebno je da prilagoditepostavke na svom pregledniku ili sustavu u elektroničkom uređaju daonemogući korištenje kolačića. Potrebno je napomenuti da timemožete narušiti ili u potpunosti onemogućiti sebi korištenje punefunkcionalnosti Otisovih web stranica, računalnih ili mobilnih aplikacijate društvenih medija.

Što je potrebno razumjeti o poveznicama na treće strane koje se mogupojaviti na ovoj web stranici?

U nekim slučajevima, Otis može navesti poveznice na webstranice koje ne kontrolira, a za koje će Otis pokušati javno navesti dase radi o trećim stranama. Međutim, Otis ne kontrolira takve webstranice trećih strana, te ne može biti odgovoran za sadržaj ili pravila oprivatnosti na tim drugim web stranicama.

Koliko dugo Otis zadržava osobne podatke?

Otis će zadržati osobne podatke onoliko dugo koliko jepotrebno da ispuni svoje ugovorne i zakonske obveze. Ako osobni podaci ne podliježu ugovornim ilizakonskim obvezama, Otis će zadržati podatke onoliko vremena koliko jepotrebno za izvršenje prvobitne namjene za koju su prikupljeni. Svi osobnipodaci prikupljeni na internetu u vezi korisnika koji nije pristupio Otisovojweb stranici, aplikaciji ili medijskoj stranici, bit će izbrisani iz našihdatoteka u razumnom vremenskom periodu, osim ako je to zabranjeno važećimzakonom ili ako je neophodno za ispunjenje naših ugovornih obveza.

Koje su vaše opcije u vezi s vašim osobnim podacima?

Pojedinci u bilo kojem trenutku mogu zatražiti pregled,ažuriranje, ispravak, promjenu ili brisanje podataka dostavljenih Otisu. Otisće osigurati brz odgovor i nastojat će udovoljiti takvim zahtjevima,osim kada je ograničen zakonom, ugovorom ili natjecateljskim privatniminteresima. Otis će uložiti razumnenapore kako bi pravovremeno ažurirao podatke, te ukloniti vaše osobne podatkeiz Otisovih datoteka gdje to zakon nalaže. Za zaštitu privatnosti i sigurnosti korisnika, Otis će poduzetikorake kako bi potvrdio identitet korisnika prije izvršavanja bilo kakve traženepromjene. Kako bi pristupili,promijenili ili izbrisali vaše osobne podatke, prijavili problem s webstranicom, postavili pitanje ili podijelili mišljenje, pošaljite e-mail na Otis at privacy@otis.com. Neki od naših web stranica,aplikacija i računa na društvenim mrežama omogućuju vam da napraviteispravke izravno na stranici, bez potrebe da dalje kontaktirate Otis.

U nekim zemljama, kao što su one u Europskoj uniji, imate pravo napodnošenje prigovora svojim nacionalnim ili državnim tijelima za zaštitupodataka, koji također mogu biti poznati kao nadzorna tijela.

Potrebno je naglasiti da ćemo vam mi pomoći u zaštitivaših osobnih podataka, no na vama je da od drugih zaštitite vaše lozinke iostale podatke za pristup.

INFORMACIJE ZA ODREĐENE SKUPINE LJUDI

Za pojedince u Kaliforniji

Kao što je definirano kalifornijskim zakonom "Shine the Light", stanovnici Kalifornije mogu svake godine zatražiti i dobiti podatke koji su se dijelili s drugim poslovnim subjektima u marketinške svrhe tijekom prethodne kalendarske godine. Otis ne dijeli vaše osobne podatke s drugim poslovnim subjektima u izravne marketinške svrhe.

Za pojedince u SAD-u

Otis ne prikuplja brojeve socijalnog osiguranja (OIB) putem svojih web stranica ili aplikacija. Otis, međutim, prikuplja brojeve socijalnog osiguranja kada je to propisano zakonom, kao na primjer u porezne svrhe. Kad Otis prikuplja i/ili koristi brojeve socijalnog osiguranja, Otis će osigurati da se poštuje povjerljivost, ograničiti prikupljanje, osigurati pristup samo u neophodnoj mjeri, provesti odgovarajuće tehničke mjere sigurnosti, te osigurati pravilno raspolaganje. Otis također ima pravila za zaštitu privatnosti za brojeve socijalnog osiguranja koju možete pronaći na:

kao i HIPPA Obavijest o privatnosti koja je dostupna na:

 

Za roditelje i skrbnike

Iako Otisova web stranica nije namijenjena djeci, Otis se drži svih važećih zakona i odredbi, kao što su Zakon o zaštiti privatnosti djece na internetu u SAD-u i Opća Uredba o zaštiti podataka (“GDPR”) u Europskoj Uniji (gdje je na snazi). Otis svjesno nikada ne prikuplja podatke od djece mlađe od 13 godina. Ako Otis sazna da su prikupljeni osobni podaci vezani uz djecu mlađu od 13 godina, Otis će izbrisati te podatke iz svojih sustava.

 

Kako Otis može promijeniti ova pravila?

S obzirom na proširenja i poboljšanja sadržaja na ovim stranicama,moguće je ažuriranje ovih pravila. Ova pravila mogu biti izmijenjena svremena na vrijeme bez prethodne obavijesti. Preporučujemo da redovitočitate ova pravila zbog mogućih izmjena. Bitne izmjene bit ćenavedene na početku ovih pravila.

Kako možete kontaktirati Otis?

Ukoliko imate pitanja o Otisovim praksama vezanim uz privatnost,molimo vas da nas kontaktirate na e-mail adresu privacy.utc.com.

 

 
 
©2016 Otis dizala d.o.o.Uvjeti korištenja | Privatnost | Prijedlozi | Opći uvjeti nabave