Nederland
Website Otis Wereldwijd
Nederland
The world’s leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

PRIVACY

Otis Elevator Company (’OTIS’) heeft een website gecreëerd – Otis.com – die exclusief bestemd is voor zijn klanten, ongeacht of dat eigenaren, gebouwbeheerders of architecten zijn of andere zakelijke relaties van OTIS. Als zodanig is Otis.com opgezet als een gebruiksvriendelijke website die is afgestemd op de specifieke wensen en behoeften van elke individuele gebruiker. Om deze personalisering daadwerkelijk te kunnen realiseren, is het van belang dat u als gebruiker begrijpt dat we bepaalde persoonlijke gegevens van u nodig hebben en dat we proberen om alle aan ons verstrekte informatie en gegevens te beschermen. In deze privacyverklaring en de bijgevoegde gebruiksvoorwaarden wordt beschreven welke informatie via Otis.com wordt verzameld, hoe wij die informatie gebruiken en wat de voorwaarden zijn voor uw gebruik van deze site. Wij raden u aan beide documenten zorgvuldig te lezen alvorens gebruik te maken van deze site. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of suggesties om deze site voor u interessanter of waardevoller te maken, stuur ons dan gerust een e-mail via www.Otis.com.
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op persoonlijke gegevens die worden verzameld gedurende het bezoek aan deze website. De verklaring is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die offline worden verzameld of handmatig worden verwerkt.
Algemeen
De door gebruikers vrijwillig verstrekte informatie wordt door OTIS gebruikt om de beleving en ervaring van de site door gebruikers te bevorderen, interactieve of gepersonaliseerde elementen in de site op te nemen en content in de toekomst beter te kunnen opzetten op basis van de voorkeuren van gebruikers. OTIS verzamelt niet persoonlijk identificeerbare informatie om het aantal bezoeken aan onze site te meten en om op grond van de hoeveelheid verkeer naar bepaalde onderdelen te bepalen welke onderdelen van de site gebruikers zinvol vinden. OTIS brengt voor de hele site patronen in het gebruikersverkeer in kaart op basis van de domeinnaam, het browsertype van een gebruiker, datum en tijd van het bezoek, de bezochte pagina’s enzovoort.
Persoonlijke informatie wordt gebruikt om op aanvragen te reageren, toegang tot bepaalde site-onderdelen of accounts te verlenen, of om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. OTIS verstrekt geen e-mailadressen of andere klantinformatie aan organisaties of partners die niet aan OTIS zijn gelieerd. In sommige gevallen kan OTIS links naar websites van andere organisaties aanbieden. OTIS oefent geen zeggenschap uit over deze organisaties of sites en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud of privacypraktijken van andere organisaties of sites.
Verzamelde informatie
OTIS heeft zijn website zo ontworpen dat gebruikers de site kunnen bezoeken zonder hun identiteit bekend te maken of persoonlijke informatie te verstrekken, tenzij ze daar bewust voor kiezen. Bezoekers aan onze website wordt verzocht persoonlijke informatie te geven wanneer ze toegang willen tot de applicaties eService of eDirect, als ze zich willen registreren voor andere doeleinden en/of een e-mail aan OTIS willen sturen. Een gebruiker die ervoor kiest geen persoonlijke informatie aan OTIS te verstrekken, heeft desondanks toegang tot bepaalde onderdelen van onze website.

Gebruik van informatie.
OTIS verzamelt drie soorten informatie over gebruikers: (1) gegevens die met name worden verzameld door voor de hele site het aantal paginabezoeken bij te houden; (2) gegevens die door gebruikers worden verstrekt wanneer ze zich persoonlijk registreren; en (3) gegevens die gebruikers verstrekken wanneer ze zich registreren voor toegang tot bepaalde accounts bij OTIS. Zodra u zich bij Otis.com hebt geregistreerd of een specifieke identificatiecode toegewezen hebt gekregen om toegang te krijgen tot uw accounts, kunnen we u om bepaalde informatie vragen. Aan de hand van die informatie willen we de aangeboden diensten en de inhoud van de site aanpassen aan uw specifieke wensen en voorkeuren.
Tijdens de registratieprocedure kunnen we u vragen om uw naam, adres, postcode, e-mailadres en telefoonnummer en om een algemene omschrijving van de professionele hoedanigheid waarin u zich registreert (bijv. architect, gebouweigenaar, klant van onderhoudsdienst). Naast deze standaardgegevens kunnen we op andere momenten tijdens uw bezoek aan de site, bijvoorbeeld wanneer u toegang krijgt tot persoonlijke gegevens of wanneer u iets koopt, ook om meer gedetailleerde en specifieke gegevens vragen, zoals financiële gegevens of details betreffende een gepland project.
OTIS kan de informatie die u bij de registratie verstrekt gebruiken om met u te communiceren over (i) nieuwe en verbeterde producten en diensten van OTIS of (ii) speciale aanbiedingen van OTIS. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar contact@otis-elevator.com of kunt u bij de registratie de desbetreffende ‘opt-out’-optie kiezen.

Toegang tot informatie.
Bepaalde onderdelen van Otis.com zijn met een wachtwoord beveiligd zodat alleen u toegang tot deze informatie hebt, met uitzondering van OTIS, of medewerkers of gelieerde ondernemingen van OTIS als dat nodig is om de aangeboden diensten te kunnen leveren. Wees u er dus van bewust dat partners of aannemers van Otis toegang kunnen hebben tot uw informatie om bepaalde taken uit te voeren voor ondersteuning en onderhoud van de site of een gegevensbestand. OTIS verlangt van deze partners en aannemers dat ze hetzelfde niveau van privacybescherming bieden als OTIS. Door uw persoonlijke gegevens te verstrekken gaat u akkoord met de bekendmaking van uw gegevens aan medewerkers, gelieerde organisaties of partners en aannemers van OTIS voor de boven beschreven doeleinden. Zonder uw toestemming zal OTIS van u verkregen persoonlijke informatie op geen andere wijze met derden delen, tenzij OTIS daartoe wettelijk verplicht is. Voorts zal OTIS onder bepaalde omstandigheden die op basis van de wet of een gerechtelijk bevel zijn toegestaan of vereist, online verkregen gegevens verzamelen, gebruiken en/of bekendmaken in het kader van procedures die geen voorafgaande aankondiging of andere vormen van privacybescherming vereisen (bijvoorbeeld in verband met onderzoek ten behoeve van de wetshandhaving).

Links naar andere sites.
Tijdens uw bezoek aan de site kunt u via links terechtkomen op een site of bij een product van een derde. Wanneer u aan OTIS informatie verstrekt voor het verkrijgen van toegang tot of het kopen van producten of diensten van derden die gelinkt zijn aan de Otis.com-site, is het mogelijk dat we deze informatie met die derden moeten delen zodat zij uw aanvraag kunnen verwerken en de door u bestelde producten of diensten kunnen leveren. OTIS oefent geen controle uit over deze derden-organisaties en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de producten en diensten of de privacypraktijken van andere organisaties.
Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een website analyse service die wordt aangeboden door Google Inc ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies, tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, die helpen de website te analyseren over het gebruik van de bezoekers. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) worden door Google overgebracht en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google zal deze informatie gebruiken voor het evalueren van het gebruik van de website, rapporten over de websiteactiviteit voor website-exploitanten en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe verplicht door de wet, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen te selecteren in uw browser, echter houdt er dan rekening mee dat u dan niet in staat zal zijn om de volledige functionaliteit van deze website te gebruiken. Door het gebruik van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven. U kunt voorkomen dat de analytics gegevens worden verzameld en doorgegeven aan Google door het installeren van de "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" verkrijgbaar bij Google.

Cookies
OTIS kan gebruik maken van cookies om op deze site gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verzonden en daarop worden opgeslagen, en aan de hand waarvan websites, zoals Otis.com, regelmatige bezoekers kunnen herkennen, de toegang tot de site kunnen vergemakkelijken en gegevens kunnen verzamelen waarmee de site-inhoud kan worden verbeterd. Cookies vormen geen enkel risico voor uw computer of uw bestanden. We maken gebruik van cookies om u informatie en diensten te kunnen leveren die zijn afgestemd op uw wensen en voorkeuren.
Voor gebruikers die niet instemmen met het gebruik van cookies door OTIS, bieden de meeste browserprogramma’s de mogelijkheid het gebruik van cookies te weigeren of onmogelijk te maken. Wees u er echter van bewust dat cookies noodzakelijk kunnen zijn voor het behoorlijk functioneren of voor een bepaalde functionaliteit van de Otis.com-site.

Informatie corrigeren, veranderen of wissen
OTIS biedt gebruikers de mogelijkheid om verstrekte informatie te bekijken, actualiseren, corrigeren, veranderen of wissen. Als u ervoor kiest informatie te wissen, doet OTIS al het redelijkerwijs mogelijke om uw persoonlijke gegevens uit de bestanden van OTIS te verwijderen. Ter bescherming van de privacy en veiligheid van de gebruiker neemt OTIS daarnaast redelijke maatregelen om de identiteit van de gebruiker te verifiëren alvorens toegang te verlenen. Als u toegang wilt tot uw persoonlijke gegevens of deze wilt wijzigen of wissen, als u problemen met de site wilt rapporteren of vragen of opmerkingen heeft, kunt u een e-mail sturen naar OTIS via www.Otis.com of contact@otis-elevator.com. Maar u kunt uw persoonlijke gegevens ook zelf bekijken of wijzigen op de Otis.com-registratiesite.

Alle persoonlijke gegevens die online zijn verzameld betreffende een gebruiker die Otis.com gedurende een periode van meer dan 2 jaar niet meer heeft bezocht, worden automatisch uit onze bestanden gewist.

Wees u ervan bewust dat hoewel wij u behulpzaam zijn bij het beschermen van uw persoonlijke gegevens, het uw eigen verantwoordelijkheid is om uw wachtwoord en toegang tot deze site te beschermen.
Veiligheid en integriteit
OTIS streeft ernaar de veiligheid en integriteit van verzamelde informatie over gebruikers te waarborgen. OTIS past redelijke management-, fysieke en elektronische procedures toe ter beveiliging van de persoonlijke informatie die gebruikers online verstrekken. Deze procedures beschermen de informatie tegen onbevoegde toegang of bekendmaking, verlies of misbruik, wijziging of vernietiging. Daarnaast dragen ze ertoe bij dat de informatie nauwkeurig is en naar behoren wordt gebruikt. Vanwege de aard van de internetcommunicatie kunnen we de veilige overdracht van uw gegevens echter niet garanderen. Bovendien adviseren wij u nadrukkelijk uw wachtwoord aan niemand bekend te maken.

Kinderen
Hoewel de website van OTIS niet gericht is op kinderen, verbindt OTIS zich tot de naleving van alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Amerikaanse ‘Children’s Online Privacy Protection Act’. OTIS verzamelt niet doelbewust informatie van kinderen onder de leeftijd van 13 jaar. Indien OTIS verneemt dat persoonlijke gegevens zijn verstrekt die betrekking hebben op een kind jonger dan 13 jaar, zal OTIS die gegevens uit zijn systemen verwijderen.

Periodieke wijzigingen
In het kader van de uitbreiding en verbetering door Otis.com van deze site en daarmee samenhangende producten en diensten zullen wij dit privacybeleid proberen te actualiseren en aan te vullen. We adviseren u dit beleid regelmatig op eventuele updates te controleren. Dit beleid wordt van tijd tot tijd gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging aan de gebruikers.

Aanvaarding van de privacypraktijken van OTIS
Door gebruik te maken van deze website geeft u te kennen deze privacyverklaring te aanvaarden en zich te houden aan de op de website beschreven voorwaarden. Tevens geeft u toestemming voor het verzamelen van gebruiks- en persoonlijke informatie, zoals boven omschreven. Mocht u niet akkoord gaan met een of meer van deze voorwaarden, dan verzoeken wij u geen gebruik te maken van deze site en geen persoonlijke gegevens te verstrekken.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyGebruiksvoorwaarden | Privacy | Suggesties | Site Map