Srbija
Otis u svetu...
SRBIJA
Vodeća svjetska firma za proizvodnju i održavanje liftova, pokretnih stepenica i pokretnih traka.
 
 Početna | O Otisu | Bezbednost liftova |
 

NAPOMENE ZA BEZBEDNU VOŽNJU LIFTOM


Za nas je vaša bezbednost sve.. U našim fabrikama, na gradilištima i promocijom bezbednosti u društvu mi naporno radimo na tome da je svaka vožnja putnika bezbedna i mirna. I vi možete pomoći, sledeći ove bezbednosne napomene svaki put kad se vozite.
Kad pristupate liftovima, poštujte ove smernice:
 • Znajte svoje odredište.
 • Jednom pritisnite pozivni taster lifta za smer u kojem želite ići.
 • Pogledajte ili poslušajte signal koji označava da je vaša kabina stigla.
 • Stanite sa strane radi putnika koji izlaze. Ako je pristigla kabina puna, čekajte sledeću.
 • Ne pokušavajte zaustaviti vrata koja se zatvaraju bilo čime, uključivši ruke, stopala, štapove itd. Čekajte sledeće dizalo.
 • Koristite stepenice kod požara ili druge situacije koja bi mogla dovesti do prekida rada električnih uređaja.
Kod ulaska i napuštanja lifta poštujte ove smernice:
 • Ulazite i izlazite pažljivo. Putnici najbliži vratima trebaju krenuti prvi.
 • Čim ste unutra, brzo stisnite taster za svoj sprat i pomaknite se u zadnji kraj kabine da napravite prostor drugim putnicima.
 • Čvrsto držite decu i kućne ljubimce.
 • Stojte bez dodira s vratima, držeći odeću i prtljag dalje od otvora.
 • Pritisnite i držite taster DOOR OPEN [VRATA OTVORITI] ako vrata treba držati otvorena ili zamolite nekoga da pritisne taster umjesto vas.
Kad se vozite liftovima, poštujte ove smernice:
 • Stojte dalje od vrata.
 • Držite se za ručku ako postoji.
 • Pazite na indikatore sprata i budite spremni izaći na svom odredištu.
 • Ako se vrata ne otvore kad lift stane, pritisnite taster DOOR OPEN. Ako se vrata još uvek ne otvaraju, pozvonite na taster ALARM i/ili koristite telefon ili intercom. Pričekajte dok vam osposobljeni ljudi pomognu.
Ako bi lift stao između spratova, sačuvajte sami sebe:
 • Pritisnite ili povucite taster ALARM da biste pozvali pomoć.
 • Telefonirajte za pomoć, ako je telefon na raspolaganju. Možda je na raspolaganju interfon ili mobilni telefon. Sledite uputstva za njihovu upotrebu.
 • NE otvarajte vrata lifta silom.Nemojte pokušavati napustiti lift.
 • Budit strpljivi – pomoć stiže. Vi ste sigurni i imate mnogo vazduha. Opustite se i čekajte pomoć.
 

Sigurno korištenje stepenica i pomičnih traka


Sigurno korišćenje stepenica i pokretnih traka

 
©2016 Otis d.o.o. BeogradUslovi korišćenja | Privatnost | Predlozi | Sadržaj