Srbija
Otis u svetu...
SRBIJA
Vodeća svjetska firma za proizvodnju i održavanje liftova, pokretnih stepenica i pokretnih traka.
 
 Početna |
 

UVIJETI KORIŠTENJA


Ograničena dozvola
Podložno ovdje utvrđenim uvjetima i svim primjenjivim lokalnim zakonima i propisima, Otis vam dodjeljuje neisključivo, neprenosivo, osobno, ograničeno pravo da pristupite, koristite i prikazujete ovu internetsku stranicu i prateće materijale. Ta dozvola ne predstavlja prijenos vlasništva nad internetskom stranicom i na njoj sadržanim materijalima te podliježe sljedećim ograničenjima: (1) na svim kopijama internetske stranice i materijala morate zadržati sve obavijesti o autorskom pravu i drugim vlasničkim pravima; i (2) ne smijete ni na koji način preinačiti internetsku stranicu ili materijale niti reproducirati ili javno prikazivati, izvoditi ili distribuirati ili na neki drugi način koristiti stranicu i materijale u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu, osim ako je ovdje to posebno dopušteno.

Odbijanje odgovornosti
Informacije predstavljene na ovoj internetskoj stranici služe isključivo u informativne svrhe. Otis stavlja ovu internetsku stranicu na raspolaganje „onakvu kakva jest“ i ne daje nikakve izjave ili jamstva u pogledu ove internetske stranice i njezinih sadržaja. Otis odbija sve takve izjave i jamstva, bez obzira jesu li izričiti ili implicirani, uključujući, između ostalog, jamstva utrživosti i prikladnosti za određenu namjenu. Pored toga, Otis ne izjavljuje i ne jamči da su informacije kojima se može pristupiti preko ove internetske stranice točne, potpune i ažurne.


Promjene
Svi ovdje prikazani sadržaji podložni su promjenama bez prethodne obavijesti. Otis zadržava pravo promijeniti ili preinačiti uvjete koji se odnose na upotrebu ove internetske stranice u svakom trenutku bez prethodne obavijesti. Za svaku upotrebu ove internetske stranice nakon takve promjene, odnosno preinake smatrat će se da predstavlja vaše prihvaćanje takvih promjena, preinaka, dodataka, odnosno brisanja.

Otis može prekinuti, promijeniti, obustaviti ili okončati bilo koji aspekt ove internetske stranice, uključujući dostupnost bilo kojeg svojstva internetske stranice, u bilo kojem trenutku. Otis također može nametnuti ograničenja određenih svojstava i usluga ili ograničiti vaš pristup dijelovima internetske stranice bez prethodne obavijesti i bez odgovornosti.

Hiperveze
Preko određenih poveznica na ovoj internetskoj stranici pokreću se internetske stranice koje nisu pod kontrolom Otisa. Otis daje te vanjske poveznice isključivo kao pogodnost za svoje korisnike i niti jedna takva poveznica ne znači Otisovo pružanje podrške toj vanjskoj internetskoj stranici ili bilo kojem od sadržaja, proizvoda ili usluga koji se na njoj nalaze ili nude. Shodno tome, Otis ne daje nikakve izjave i jamstva u pogledu raspoloživosti tih stranica ili sadržaja koji se na njima nalaze, uključujući sporedne poveznice.

Kad se registrirate za proizvode ili usluge bilo koje treće strane s kojom je povezana ova internetska stranica ili ih naručujete ili kupujete, sklapate sporazum s tom trećom stranom, a ne s Otisom. U tim slučajevima trebate prije registracije, narudžbe, odnosno kupnje pregledati i razumjeti uvjete koje je istaknula ta treća strana i njezinu politiku zaštite privatnosti. Osim ukoliko je to ovdje posebno navedeno, ne primjenjuju se politika zaštite privatnosti i uvjeti upotrebe koje je Otis utvrdio na ovoj internetskoj stranici. Otis se opredijelio za internetske poveznice s tvrtkama koje imaju jednake stavove prema zaštiti privatnosti kao i mi. Međutim, ne možemo kontrolirati i ne kontroliramo način na koji te treće strane upotrebljavaju ili prikupljaju informacije ili posluju.

Kad se povezujete s internetskom stranicom neće druge stranke, trebate biti svjesni da ta tvrtka možda upotrebljava kolačiće (cookies) ili druga sredstva prikupljanja informacija o vama. U tom slučaju neće se primjenjivati politika zaštite privatnosti sa stranice Otis.com.
Podnesci
Podnošenjem informacija i materijala Otisu, bilo e-mailom ili na neki drugi način, uključujući, između ostalog, povratne informacije, pitanja, komentare, prijedloge, ideje, grafike ili kompjutorske datoteke bilo koje vrste, izričito dodjeljujete Otisu, odnosno jamčite da je vlasnik takvog materijala Otisu izričito dodijelio besplatno, trajno, neopozivo, neisključivo pravo i dozvolu da upotrebljava, reproducira, preinačuje, prilagođava, objavljuje, prevodi i distribuira takav materijal (u cijelosti ili djelomično) u čitavom svijetu i da ga ugradi u druge radove u bilo kojem obliku, na bilo kojem mediju ili u bilo kojoj tehnologiji koji su sada poznati ili nastanu kasnije, pod uvjetima Izjave o zaštiti privatnosti korisnika stranice Otis.com.

Ograničenje odgovornosti
Ni Otis ni bilo koja od njegovih podružnica, zaposlenika ili drugih predstavnika ne odgovaraju za štete nastale iz upotrebe ove internetske stranice ili u vezi s njom. Otis ni pod kojim uvjetima neće odgovarati ni za kakve posljedične, uzgredne, indirektne, posebne ili kaznene štete ili troškove, uključujući, između ostalog, gubitak profita, prekid poslovanja, gubitak informacija ili podataka, gubitak ugleda, gubitak ili oštećenje imovine i bilo koje zahtjeve trećih strana koji proizlaze iz upotrebe, kopiranja ili prikazivanja ove internetske stranice ili njezinih sadržaja ili bilo koje internetske stranice prema kojoj postoji poveznica ili su u vezi s tom upotrebom, kopiranjem ili prikazivanjem, bez obzira je li Otis bio obaviješten o toj mogućnosti, je li znao za nju ili trebao za nju znati.

Međunarodni korisnici i sudska nadležnost
Ovu internetsku stranicu održava i kontrolira Otis u Državi Connecticut, Sjedinjene Američke Države. Otis ne daje nikakvu izjavu da su materijali na ovoj internetskoj stranici prikladni ili raspoloživi za upotrebu na drugim lokacijama izvan Sjedinjenih Američkih Država, i zabranjen je pristup ovoj stranici s teritorija gdje su njezini sadržaji ilegalni. Ako pristupate ovoj stranici s lokacija izvan Sjedinjenih Američkih Država, odgovorni ste za pridržavanje svih lokalnih zakona. Zakoni Države Connecticut reguliraju sadržaj i upotrebu ove internetske stranice, bez omogućivanja bilo kakvog sukoba zakonskih načela ili propisa.

Autorsko pravo i robni žig
Cjelokupno vlasništvo, autorsko pravo i sva druga prava intelektualnog vlasništva nad internetskom stranicom i njezinim eventualnim preinakama, uključujući, između ostalog, dizajn, tekst i grafiku internetske stranice te njihov odabir i raspored vlasništvo su Otisa i zaštićeno su autorsko pravo © 1999-2008 Otis Elevator Company. Sva prava pridržana.

Svaki tekst ili slika koji nose simbole ™, SM ili ® robni su žigovi ili registrirani robni žigovi te se ovdje koriste uz dozvolu svog vlasnika.
 
 
©2016 Otis d.o.o. BeogradUslovi korišćenja | Privatnost | Predlozi | Sadržaj