Otis AB
Otis Worldwide
Sverige
Världens ledande tillverkare och serviceleverantör av hissar, rulltrappor och rullramper.
 
 Hem |
 

TIPS FÖR SÄKER FÄRD I RULLTRAPPOR OCH RULLRAMPER

Åtnjut en mjuk och säker färd. Rulltrappor och rullramper är ett bekvämt sätt att färdas mellan våningsplan, åka upp och ner för sluttningar eller komfortabelt ta sig över platta sträckor. Här följer några sätt du och dina medåkande kan göra färden säker.
Vid användning av rulltrappor och rullband, följ dessa riktlinjer:
 • Åk inte med käppar, rollatorer, vagnar eller åkdon på hjul.
 • Åk inte barfota eller med oknutna skosnören.
 • För rulltrappor, kontrollera vilken riktning trappstegen går och stig endast på när de går i rätt riktning.
 • Var uppmärksam vid av- och påstigning.
 • Håll barn med ett fast tag i handen.
 • Håll ett fast tag om små paket med en hand.
 • Ta tag i handledaren när du stiger på rulltrappan eller rullrampen.
 • Håll lösa kläder väl ifrån trappsteg och sidor.
 • Försök att inte använda en stillastående rulltrappa som trappa (rulltrappor har höga steghöjder samt vassa kanter).
 • Använd inte rulltrappor till att transportera gods.
 • Om ni känner er osäker att stiga på eller åka rulltrappa, använd hiss istället.
När ni åker rulltrappor och rullramper, följ dessa riktlinjer:
 • För rulltrappor, stå på mitten av trappsteget med ansiktet framåt.
 • För rullramper, stillastående passagerare bör stå till höger och låta gående passera till vänster.
 • Håll fötterna väl från sidorna.
 • Håll ett fast tag i handledaren..
 • Lägg inte väskor eller tillhörigheter på handledaren.
 • Håll uppmärksamheten på rulltrappan/rullrampen - undvik att distraheras av omgivningen.
 • Luta er inte emot eller över sidorna.
 • Spring inte i rulltrappor.
 • Sitt aldrig i rulltrappan eller på rullrampen.
 • Föräldrar, se till att era barn åker på rätt sätt.
Vid avstigning från rulltrappor eller rullramper, följ dessa riktlinjer:
 • Stig av i rask takt.
 • Tveka inte, förflytta er omeddelbart från avstigningsområdet - stanna inte för att prata eller se er omkring. Det kan finnas andra passagerare bakom dig.
 
 
©2016 Otis AB - en del av UTC Building & Industrial systemsAnvändarvillkor | Privacy | Förslag | Site Map