Otis AB
Otis Worldwide
Sverige
Världens ledande tillverkare och serviceleverantör av hissar, rulltrappor och rullramper.
 
 Hem | Om Otis |
 
Grönare produkter
Reducerad energi, förbättrad prestanda. Våra hissar, rulltrappor och rullband införlivar smartare, grön teknik för att spara energi och driftskostnader.
Tillverkning
Gröna processer för gröna produkter. Inom Otis tillverkar vi vårt breda utbud av gröna lösningar på det mest miljövänliga sättet som möjligt.
Grönare verksamhet världen över
Exakt mätning, ständig förbättring. Vi arbetar ständigt för att minska vår miljöpåverkan världen över, från vatten- och energiförbrukning till utsläpp av växthusgaser.
Service
Sakkunning service, optimal prestanda. Vi levererar de servicetjänster som behövs för tillförlitlig och effektiv prestanda på utrustningen.
Modernisering
Kundanpassade lösningar, enastående resultat. Vi kombinerar vår expertis med innovativa lösningar till existerande "gröna" byggnader för förbättrad prestanda och reducerad energiförbrukning.
 


ReGen™ Drives


Vår ReGen returnerar faktiskt energi till byggnadens elnät för återanvändning

Otis AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt:

ISO 9001 & ISO 14001

 
©2016 Otis AB - en del av UTC Building & Industrial systemsAnvändarvillkor | Privacy | Förslag | Site Map