Otis AB
Otis Worldwide
Sverige
Världens ledande tillverkare och serviceleverantör av hissar, rulltrappor och rullramper.
 
 Hem |
 

KVALITET

Kvaliteten gör Otis förtroendeingivande. I mer än 150 år har kvaliteten gjort Otis till ett av de mest förtroendeingivande företagen i branschen. Våra kunder förväntar sig att Otis produkter ska utföra sitt under resten av deras byggnads livstid och att leverera den nivån av kvalitet kräver handfast hängivenhet av oss.
Varje Otisanställd spelar en stor roll i all upprätthålla kvalitén som våra kunder förväntar sig. Genom våra noggranna utvärderingar genom ACE programmet, strävar våra anställda efter bättre kvalitet varje dag.

I ACE använder man sig av verktyg gällande metodlära för fortsatt förbättringsarbete för att öka produktiviteten, kvalitén, kostnadseffektiviteten och kundnöjdheten. Genom ACE kan varje funktion inom Otis, från ingenjörsavdelningen till försäljning och service mäta deras prestation samt sätta upp mål för förbättring.

Obevekligt arbetar vi vidare på att förbättra våra prestationer. På Otis slutar vi aldrig leta efter en bättre väg.
 
 
©2016 Otis AB - en del av UTC Building & Industrial systemsAnvändarvillkor | Privacy | Förslag | Site Map