Otis AB
Otis Worldwide
Sverige
Världens ledande tillverkare och serviceleverantör av hissar, rulltrappor och rullramper.
 
 Hem |
 

SERVICE EXCELLENCE

Vi erbjuder inte bara utmärkt service, utan det så vi tänker och agerar. Det handlar inte bara om att "lösa problem" eller genomföra service enligt rutin, det är "leendet" i rösten på telefon, den snabba responsen inför en förfrågan och viljan att alltid vilja förbättras. Det är så vi arbetar gentemot varandra och även hur vi arbetar tillsammans med våra kunder och den nyttjande allmänheten.
Varje Otisanställd förväntas att arbeta enligt Service Excellence varje dag, genom att följa denna 12-stegs manual.

Vår vision om att göra Otis till ledande inom Service Excellence måste vara uppenbar i handlandet hos varje Otisanställd världen över. Likväl, är varje anställd en ambassadör för Otis som måste hjälpa oss att uppnå vårt mål att vara nummer 1 i Service, nummer 1 gällande produkter och nummer 1 i utförandet. Våra anställda är Otis varumärke - de förkroppsligar de värderingar vi delar.
Sätt säkerheten främst. Varje Otisanställd är ansvarig för sin egen säkerhet, säkerheten för andra arbetare och för säkerheten för den nyttjande allmänheten. Varje anställd har befogenhet att ta till nödvändiga åtgärder för att förhindra en potentiell olycka. När varje arbetspass börjar ska området synas av för faror eller olycksrisker. Se till att arbetsutrymmet är rent, städat och säkert efter varje arbetspass.
Svara omgående på frågor från kunderna. Svara i telefon på ett standardiserat sätt och innan tredje signalen: Otis AB och ditt namn. Svara på alla telefonsamtal eller e-post från kunder samma dag. Lämna meddelande eller skicka e-post om kunden inte är anträffbar.
Besök din kund varje gång du befinner dig i dennes byggnad. Visa att du tar ditt arbete på allvar och håll kunden uppdaterad om hur arbetet fortskrider. Om det är möjligt kan du titta in till dem varje dag och lämna en kort sammanfattning över det arbete du har utfört. Kom ihåg att fråga om det finns något annat du kan göra för dem och framför allt, tacka dem för uppdraget. Om kunden inte finns på plats kan du lämna ett kort med ett meddelande.
Leverera det du lovar - snabbt och utan tvekan. På samma sätt ska du inte lova någonting som du vet att Otis inte kan leverera. Om det uppstår omständigheter som gör att du inte kan hålla ett löfte, kontakta kunden omedelbart.
Håll dig lugn när en kund klagar. Lyssna, var förstående och svara med en inställning som visar att vi kan lösa problemet. ta hand om klagomålet och arbeta för att lösa det snabbt. Kom ihåg att varje klagomål innebär en möjlighet att överträffa kundens förväntningar och förvandla en negativ erfarenhet till en positiv.
Var förberedd när du går in till ett kundmöte. Avsluta varje möte med att sammanfatta åtgärdspunkter. Kom ihåg: Om en kund frågar dig om något är det du som äger frågan. Håll reda på öppna åtgärdspunkter tills förfrågan är besvarad - och kunden är helt nöjd.
Se dig själv som en utökning av kundens egen personal i varje byggnad som du arbetar i. Var kundens ögon och öron. Kom med förslag som kan hjälpa dem att bli mer framgångsrika, när så är lämpligt.
Kom ihåg att du alltid har ögonen på dig. Anta en trevlig och konstruktiv attityd. Med ett leende kommer man långt om man vill uppehålla en positiv attityd. Var stolt över ditt uppträdande. Var stolt över ditt arbete. Var stolt över ditt företag.
Fråga dig själv: "Vad vill kunden ha?" Arbeta sedan för att överträffa de förväntningarna. Följ upp varje jobb. Anta aldrig att ett problem är löst.
Vi är ansvariga för vår egen inlärning och utveckling. Genom att bredda våra kunskaper, ökar vi våra möjligheter att hjälpa både Otis och våra kunder.
Var principfast när det gäller arbetskvalitet. Skicka aldrig fel vidare. Använd ACE-verktyg för att identifiera den ursprungliga orsaken till ett problem och arbeta sedan för att eliminera problemet.
På Otis lyckas eller misslyckas vi som ett lag. Det är upp till dig att skapa en arbetsmiljö där kundbehoven uppfylls omdelbart genom att utnyttja Otis globala nätverk av kunskap och erfarenhet.
 


 
©2016 Otis AB - en del av UTC Building & Industrial systemsAnvändarvillkor | Privacy | Förslag | Site Map