Slovenská Republika
Otis Worldwide
Slovenská republika
Celosvetovo najväčší výrobca a poskytovateľ servisu pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.
 
 Úvodná strana |
 

KOMPLEXNÝ SERVIS - ZMLUVA OP


Zmluva tohto typu zaisťuje okrem základnej údržby výťahového zariadenia taktiež vykonávanie všetkých prehliadok a skúšok daných bezpečnostnými normami STN 27 4002 a vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a odstraňovanie všetkých bežných prevádzkových porúch (okrem vandalizmu).

V rámci zmluvy OP OTIS vykonáva a poskytuje:

- odborné prehliadky vykonávané v súlade s STN 27 4002, resp. vyhláškou č. 508/2009 Z. z. vrátane vyhotovenie protokolu
- odborné skúšky vykonávané v súlade s STN 27 4002, resp. vyhláškou č. 508/2009 Z. z. vrátane vyhotovenia protokolu
- čistenie výťahu od prevádzkových nečistôt a mazanie dielov výťahu vrátane dodania olejov a mazacích tukov (okrem oleja do hydrauliky) 1x za tri mesiace
- zoradenie komponentov výťahu v rámci odbornej prehliadky
- OTIS LINE - bezplatný 24 hodinový dispečing
- vyprostenie pasažierov z výťahu
- odstránenie bežných prevádzkových porúch (okrem vandalizmu)
- drobný materiál pre údržbu
- preškolenie personálu objednávateľa.
Kontaktujte nášho obchodníka pre viac informácií o servise
Zmluvy typu OP 
 
Výhody

  • vyššie uvedený druh servisu je vhodný najmä pre výťahy s priemernými nárokmi na prevádzku, ako sú napr. obytné domy, továrne a pod. (s frekvenciou jázd rádovo v stovkách za mesiac)
  • umožňuje bezplatné volanie OTIS LINE k hláseniu porúch a ich neodkladné odstránenie
  • zahŕňa bezplatné preventívne prehliadky, dodanie drobného materiálu a odstránenie bežných prevádzkových porúch
  •  
    Spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o. je súčasťou UTC Building & Industrial Systems, člen United Technologies Corp.
    ©Otis Výťahy, s. r. o. 2016
    Podmienky používania | Záruka súkromia | Email podpora | Mapa stránky