Slovenská Republika
Otis Worldwide
Slovenská republika
Celosvetovo najväčší výrobca a poskytovateľ servisu pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.
 
 Úvodná strana |
 

OMBUDSMAN PRE ZÁKAZNÍKOV

Vrámci skvalitnenia úrovne programu Service Excellence (Dokonalé služby) je v spoločnosti OTIS Výťahy, s.r.o. novo zriadená funkcia „Ombudsman pre zákazníkov“.

Jeho poslaním je chrániť záujem Vás, zákazníkov našej spoločnosti, nájsť riešenie problémov, ktoré sa nepodarilo úspešne zvládnuť štandardnou cestou prostredníctvom majstra, obchodníka či manažéra.

Ombudsman sa nezaoberá priamo Vašimi sťažnosti alebo reklamáciami. Dohliada však na ich včasné a úplné vyriešenie. Je Vašou predĺženou rukou vnútri našej spoločnosti.

V prípade, že vznikne situácia, ktorú považujete za potrebné riešiť priamo prostredníctvom Ombudsmana pre zákazníkov, využite prosím e-mailovú adresu ombudsman.sk@otis.com.Vaša požiadavka bude operatívne vyriešená.

 
Kontaktujte OMBUDSMANA pre zákazníkov 
 
Spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o. je súčasťou UTC Building & Industrial Systems, člen United Technologies Corp.
©Otis Výťahy, s. r. o. 2016
Podmienky používania | Záruka súkromia | Email podpora | Mapa stránky