Slovenská Republika
Otis Worldwide
Slovenská republika
Celosvetovo najväčší výrobca a poskytovateľ servisu pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.
 
 Úvodná strana |
 

ROZŠÍRENÝ KOMPLEXNÝ SERVIS - ZMLUVA OM


Servis tohto typu zaisťuje okrem komplexného servisu taktiež automatické odstránenie všetkých porúch vrátane dodania náhradných dielov. Táto zmluva s najvyšším rozsahom činností zaisťuje zákazníkovi prevádzkový stav výťahov na vysokej úrovni. Táto zmluva je uzatváraná vždy po odbornom audite vykonanom špecialistami firmy OTIS.

V rámci zmluvy OM OTIS vykonáva a poskytuje:

- odborné prehliadky vykonávané v súlade s STN 27 4002, resp. vyhláškou č. 508/2009 Z. z. vrátane vyhotovenie protokolu
- odborné skúšky vykonávanie v súlade s STN 27 4002, resp. vyhláškou č. 508/2009 Z. z. vrátane vyhotovenia protokolu
- čistenie výťahu od prevádzkových nečistôt a mazanie dielov výťahu vrátane dodania olejov a mazacích tukov
- zoradenie komponentov výťahu v rámci odbornej prehliadky
- OTIS LINE - bezplatný 24 hodinový dispečing
- vyprostenie pasažierov z výťahu (voliteľné)
- odstránenie bežných prevádzkových porúch (okrem vandalizmu)
- preventívne prehliadky 1x za tri mesiace
- preškolenie personálu objednávateľa
- dodanie náhradných dielov potrebných k odstráneniu porúch
- odstránenie všetkých porúch súvisiacich s dodaním náhradných dielov
- cestovné náklady na vyššie uvedené činnosti
Kontaktuje nášho obchodníka pre viac informácií o servise
Zmluvy typu OM 
 
Výhody

 • tento druh servisu je vhodný najmä pre výťahy s maximálnymi nárokmi na prevádzku výťahového zariadenia ako sú napr. hotely, banky, administratívne budovy, letisko a pod. (s frekvenciou jázd rádovo v tisícoch za mesiac)
 • umožňuje bezplatné volanie cez OTIS LINE pre hlásenie porúch a neodkladné odstránenie porúch
 • zahŕňa dodanie náhradných dielov
 • zaisťuje vysoký úžitkový štandard výťahu počas celej doby trvania zmluvy
 • vylučuje neočakávané náklady.
 •  
  Spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o. je súčasťou UTC Building & Industrial Systems, člen United Technologies Corp.
  ©Otis Výťahy, s. r. o. 2016
  Podmienky používania | Záruka súkromia | Email podpora | Mapa stránky