Slovenská Republika
Otis Worldwide
Slovenská republika
Celosvetovo najväčší výrobca a poskytovateľ servisu pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.
 
 Úvodná strana |
 

PERFEKTNÝ SERVIS

Perfektný servis je viac ako to, čo poskytujeme, je to to ako myslíme a konáme. Nie je to len “vyriešenie problému” alebo vykonanie rutinnej údržby, je to “úsmev” v našom hlase v telefóne, rýchla odpoveď na žiadosti a cesta k zdokonaľovaniu. Je to spôsob, akým pracujeme s inými a ako pracujeme s našimi zákazníkmi a s verejnosťou.

SERVICE EXCELLENCE I.

Myslíme bezpečne. Každý zamestnanec je zodpovedný za svoju bezpečnosť, bezpečnosť ostatných pracovníkov a bezpečnosť voči verejnosti. Každý zamestnanec je oprávnený odvrátiť hroziace nebezpečestvo. Na začiatku každej smeny zhodnotí oblasť práce z hľadiska potencionálnych rizík. Na konci každej smeny sa uistí, že pracovisko je čistá a bezpečné.

Odpovedáme na otázky zákazníkov okamžite. Odpovedáme na telefón štandarne a pred tretím zazvonením: "Spoločnosť Otis Výťahy (Vaše meno.) Ako Vám môžem pomôcť?" Odpovedáme na každý telefonát alebo e-mail v ten istý deň. (nechávame odkaz alebo e-mail, ak je zákazník neprítomný).

Navštevujeme zákazníkov zakaždým, keď sme v ich spoločnosti. Robíme so zmyslom pre neodkladnosť práce a neustále informujeme zákazníkov, čo je nové. Ak je to možné, stretávajte sa s nimi denne a poskytnite im stručný prehľad o tom, čo ste pre nich urobili. Nezabudnite sa opýtať, či je ešte niečo, čo by ste pre nich mohli urobiť a, predovšetkým, poďakujte im za to, že s nami obchodujú. Ak tam zákazník nie je, nechajte mu vizitku s odkazom.

Dodávame, čo sme sľúbili — ihneď a nepochybne. Toto znamená, že nesľubujeme niečo, čo vieme, že Otis nemôže doručiť. Ak nám okolnosti nedovolia splniť takýto sľub, okamžite voláme zákazníkovi.

Keď sa zákazník sťažuje - zostávame s chladnou hlavou. Počúvame, vcítime sa do jeho kože a odpovedáme s horlivým prístupom. Dbáme na sťažovateľa a jeho prácu k najrýchlejšiemu vyriešeniu problému. Pamätáme, že každá sťažnosť predstavuje možnosť prekročiť zákazníkove očakávania a zmeniť negatívne skúsenosti na tie pozitívne.

Sme pripravený na každé stretnutie so zákazníkom. Uzatvárame každé stretnutie súhrnom všetkých zmienených bodov. Pomätáme: Ak sa nás zákazník niečo opýta, sme vlastníkom takejto žiadosti. Zaznamenávame si všetky otvorené žiadosti, až kým nie sú splnené - a zákazník nie je celkom spokojný.

Sme súčasťou pracovného kolektívu zákazníka v každej spoločnosti, kde pracujeme. Sme zákazníkovými očami a ušami. Keď je to vhodné, robíme návrhy, aby sme pomohli k väčšiemu úspechu.

Pamätáme, že sme neustále pod dohľadom. Osvojili sme si príjemný a konštruktívny prístup. Úsmev nás vedie k vytváraniu pozitívnejšieho obrazu o spoločnosti. Sme hrdí na našu prácu. Sme hrdí na našu spoločnosť.

Pýtame sa sami seba: “Čo zákazník chce?" Potom pracujeme tak, aby sme prekročili jeho očakávania. Sledujeme každú zákazku. Nikdy nepredpokladáme, že problém sa vyriešil.

Sme zodpovední za svoje učenie a svoj rozvoj. Zdokonaľovaním svojich zručností a skúseností si zvyšujeme našu možnosť pomôcť tak zákazníkovi ako aj Otisu.

Sme nekompromisní v kvalite našej práce. Nikdy neprehliadame chyby. Používame nástroje ACE na identifikovanie chýb a pracujeme, aby sme ich eliminovali.

V Otise, sme úspešní alebo padáme ako tím. Je to na každom zamestnancovi vytvoriť pracovné prostredie, kde sú zákazníkove požiadavky uspokojované ihneď používaním Otis vedomostí a skúseností.

 

SERVICE EXCELLENCE II.

Urobíme všetko, aby sme zaistili bezpečnosť našich výrobkov pre vás a všetkých užívateľov.
V kvalite práce nepristúpime na žiadne kompromisy.
Budeme bezodkladne reagovať na vaše požiadavky a priebežne vás informovať o ich plnení.
Budeme venovať maximálnu pozornosť a nasadenie v každej činnosti, aby sme splnili alebo prekonali vaše očakávania.
Ku všetkým sporným záležitostiam sa postavíme čelom a budeme ich včas riešiť.
Budeme predvídať vaše potreby a proaktívne ich plniť.
Svoje sľuby vždy splníme včas a bez výnimiek.
Budeme sa správať ústretovo a profesionálne.
 
Spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o. je súčasťou UTC Building & Industrial Systems, člen United Technologies Corp.
©Otis Výťahy, s. r. o. 2016
Podmienky používania | Záruka súkromia | Email podpora | Mapa stránky