Slovenská Republika
Otis Worldwide
Slovenská republika
Celosvetovo najväčší výrobca a poskytovateľ servisu pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.
 
 Úvodná strana |
 

ZÁKLADNÝ SERVIS - ZMLUVA OL


V rámci tejto zmluvy OTIS vykonáva na zariadeniach základný rozsah pravidelnej údržby. Opravy, materiál a neplánované zásahy sú fakturované zvlášť za dohodnuté ceny.
V rámci zmluvy OL OTIS vykonáva a poskytuje:

- Odborné prehliadky vykonávané v súlade s STN 27 4002, resp. vyhláškou 508/2009 Z.z. vrátane vyhotovenia protokolu
- čistenie výťahu od prevádzkových nečistôt a mazanie dielov výťahu vrátane dodania olejov a mazacích tukov (okrem oleja do hydrauliy) 1x za tri mesiace
- preškolenie personálu objednávateľa
- OTIS LINE 24-hodinový NON-STOP dišpečing na nahlasovanie porúch a zaseknutých osôb

Opravy a ostatné činnosti sa fakturujú zvlášť na základe podpísaných zákazkových listov.
Kontaktujte nášho obchodníka pre viac informácii o servise
Zmluvy OL 
 
Výhody:
  • tento servis je vhodný najmä pre výťahy s veľmi nízkymi nárokmi na frekvenciu prevádzky (rádovo jazdy v desiatkach za mesiac)
  •  
    Spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o. je súčasťou UTC Building & Industrial Systems, člen United Technologies Corp.
    ©Otis Výťahy, s. r. o. 2016
    Podmienky používania | Záruka súkromia | Email podpora | Mapa stránky