Slovenská Republika
Otis Worldwide
Slovenská republika
Celosvetovo najväčší výrobca a poskytovateľ servisu pre výťahy, eskalátory a pohyblivé chodníky.
 
 Úvodná strana |
 

FÁZOVÁ MODERNIZÁCIA VÝŤAHOV

Výrobný závod OTIS Břeclav ako nastupnícka organizácia závodu TRANSPORTA pre Vás pripravil model postupnej fázovej modernizácie výťahov.

1. ETAPA FÁZOVEJ MODERNIZÁCIE

Najčastejším problémom pôvodných výťahov, nainštalovaných pred 30. rokmi v bytových domoch, sú časté poruchy riadiacich a ovládacích prvkov. Cieľom prvej fázy modernizácie výťahu je odstránenie závažných bezpečnostných rizík na výťahu podľa normy STN EN 81 – 80 tak, aby sa v maximálnej možnej miere znížila poruchovosť výťahu. Súčasťou modernizácie v prvej fáze je výmena elektroinštalácie, ovládacích panelov, nosných prostriedkov (plochých pásov), vrátane nového pohonu GeN2 s rekuperáciou v energetickej triede A. Pôvodná nosnosť, prepravná rýchlosť a kabína výťahu ostáva nezmenená.

2. ETAPA FÁZOVEJ MODERNIZÁCIE

Podstatnou výhodou druhej fázy je, že stavia na už vymenených komponentoch z prvej fázy modernizácie výťahu. Riadiace prvky a pohon vymenený v prvej fáze modernizácie je dimenzovaný tak, aby po realizácii druhej fázy bol spustený do prevádzky podľa platnej normy STN EN 81 – 1. Súčasťou druhej fázy modernizácie je doplnenie vodidiel protiváhy, výmena rámu a kabíny výťahu, ako aj výmena šachtových dverí. Parametre riadenia výťahu sa upravia tak, aby výťah po ukončení druhej fázy modernizácie mal vyššiu nosnosť a vyššiu prepravnú rýchlosť.

 
Máte záujem o viac informácií o fázovej modernizácii?
Kontaktujte našich obchodných zástupcov, ktorý vám povedia viac. 
 
Spoločnosť OTIS Výťahy, s. r. o. je súčasťou UTC Building & Industrial Systems, člen United Technologies Corp.
©Otis Výťahy, s. r. o. 2016
Podmienky používania | Záruka súkromia | Email podpora | Mapa stránky