Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home | Elevator Products |
 

เรื่องเกี่ยวกับลิฟต์

เช่นเดียวกับเทคโนโลยีในการสร้างอาคารที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีลิฟต์ของเราก็เช่นเดียวกัน โอทิสมีประวัติอันยาวนานในการรับมือกับความท้าทายใหม่ด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาอยู่เสมอ ในขณะที่ลิฟต์มีหลากหลายประเภทเพื่อตอบสนองต่อทุกความต้องการ หากแต่ทั้งหมดสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทหลัก ได้แก่ ลิฟต์ที่ไม่ต้องมีห้องเครื่อง (machine-roomless) ลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์ (gearless) และลิฟต์ชนิดเกียร์ (geared)
ลิฟต์ที่ไม่ต้องมีห้องเครื่อง
ระบบลิฟต์อันล้ำสมัยนี้ใช้พื้นฐานจากเทคโนโลยีที่นับได้ว่าเป็นการพลิกโฉมครั้งแรกและครั้งยิ่งใหญ่ ในรอบเกือบ 100 ปีของเทคโนโลยีลิฟต์ ระบบได้รับการออกแบบสำหรับติดตั้งกับอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 2 จนถึง 30 ชั้น โดยใช้ลูกล้อที่มีขนาดเล็กกว่าล้อของลิฟต์ชนิดเกียร์และชนิดไม่มีเกียร์แบบดั้งเดิม ล้อที่เล็กลงนี้ผนวกกับตัวลิฟต์ซึ่งได้รับการออกแบบใหม่ ทำให้มอเตอร์สามารถถูกติดตั้งไว้ในช่องลิฟต์ได้โดยตรง และไม่จำเป็นต้องมีห้องเครื่องขนาดใหญ่บนหลังคาอีกต่อไป สิ่งที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่สายพานแบนเคลือบเส้นใยเหล็กด้วยสารสังเคราะห์พิเศษ ซึ่งคิดค้นเพื่อใช้กับ ระบบลิฟต์ Gen2™ สายพานแบบดังกล่าวมีความแข็งแรง ทนทาน และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่าสลิงเหล็กแบบเก่าซึ่งถูกนำมาใช้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2343 จากนวัตกรรมทางเทคโนโลยีครั้งนี้มีผลทำให้เครื่องขับเคลื่อนของระบบลิฟต์ Gen2 มีขนาดเล็กลงเหลือเพียง 0.1 นิ้ว (3 มม.) ขณะที่ยังมีความแข็งแรงเทียบเท่ากับสายพานแบบเดิม ทั้งยังมีความทนทาน ยืดหยุ่น และใช้พื้นที่น้อยกว่า
ลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์
ในปี พ.ศ. 2446 โอทิส ได้เผยโฉมการออกแบบลิฟต์รูปแบบใหม่ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่แก่อุตสาหกรรมการผลิตลิฟต์ นั่นคือ ลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์ สามารถปฏิบัติงานได้ ณ ความเร็วมากกว่า 500 ฟุตต่อนาที (2.54 เมตรต่อวินาที) สำหรับลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์ ปลายด้านหนึ่งของเชือกลวดแขวนทั้งหมดจะยึดติดกับส่วนบนสุดของตัวลิฟต์ และคล้องผ่านร่องของรอกขับชนิดพิเศษ โดยที่ปลายอีกด้านของเชือกลวดแขวนดังกล่าวจะยึดติดกับน้ำหนักถ่วง ที่วิ่งขึ้นลงตามแนวรางในปล่องลิฟต์ โดยเชือกลวดแขวนทั้งหมดจะถูกแรงดึงที่เกิดขึ้นจากน้ำหนักรวมของตัวลิฟต์และน้ำหนักถ่วงให้อยู่ในร่องของรอกขับ ซึ่งจะทำให้มีแรงฉุดในขณะที่รอกขับลิฟต์มีการหมุนเกิดขึ้น ด้วยเทคโนโลยีนี้ของลิฟต์ชนิดไม่มีเกียร์ได้ทำให้มีตึกสูงระฟ้าเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก เช่น ตึกปิโตรนาส ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น
ลิฟต์ชนิดมีเกียร์
ลิฟต์ชนิดมีเกียร์นี้ มอเตอร์ไฟฟ้าได้ถูกออกแบบมาเพื่อขับชุดเกียร์ลดความเร็วรอบที่ใช้ในการหมุนรอกขับลิฟต์ ชุดเกียร์ลดความเร็วรอบจะช่วยให้มอเตอร์ไฟฟ้าสามารถลดกำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการหมุนรอกขับลิฟต์ โดยทั่วไปลิฟต์ชนิดเกียร์จะมีความเร็วระหว่าง 350-500 ฟุตต่อนาที (1.7-2.5 เมตรต่อวินาที) และมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุด 30,000 ปอนด์ (13,600 กิโลกรัม) ส่วนชุดเบรกซึ่งอยู่ระหว่างมอเตอร์ไฟฟ้าและชุดเกียร์ลดความเร็วรอบจะถูกควบคุมด้วยไฟฟ้า เพื่อทำให้ลิฟต์สามารถหยุดในระดับชั้นที่ต้องการ
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map