Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home | Escalators & Moving Walks |
 

เกี่ยวกับบันไดเลื่อนและทางเลื่อน

โอทิส ได้เขียนประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นบริษัทที่แนะนำบันไดเลื่อนในปีพ.ศ. 2442 จนถึงทุกวันนี้ เราได้ดำเนินการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ผ่านนวัตกรรมต่างๆ ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกันกับที่ ทางเดินเลื่อนอัตโนมัติของโอทิส ได้มอบความปลอดภัย สร้างความไว้วางใจ และมอบประสิทธิภาพ สำหรับทั้งส่วนสาธารณะและส่วนการพาณิชย์
ความประหยัดพื้นที่
การออกแบบโครงสร้างเหล็กแบบใหม่ ทำให้มีการใช้พื้นที่ลดลงเมื่อเทียบกับโครงสร้างเหล็กเดิม รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายโดยที่ยังคงรูปลักษณะเดิม ทำให้ไม่ต้องใช้การออกแบบเป็นการเฉพาะซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
ออกแบบชนิดแยกส่วน (Modular)
แนวทางการออกแบบชนิดนี้จะทำให้การติดตั้งแต่สอดคล้องกับความต้องการด้านสถาปัตยกรรม ไม่ว่าจะเป็น Balustrades และงานตกแต่งที่เป็นเหล็กแผ่นพ่นสี stainless steel และกระจก ซึ่งสามารถทำให้เข้ากับการออกแบบของอาคารได้เป็นอย่างดี รวมทั้งระบบแสงสว่างซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ภาพรวมของการติดตั้งดูโดดเด่นขึ้น มีความกลมกลืนเข้ากับการออกแบบของอาคาร
คุณภาพการใช้งาน
ระบบการขับเคลื่อนใหม่ ถูกคิดค้นเพื่อปรับปรุงส่วนสำคัญในการใช้งานให้เกิดคุณภาพ ทั้งในแง่ของการสั่นสะเทือนและการลดเสียงรบกวน ความสัมพันธ์ของราวจับบันไดและความเร็วของขั้นบันไดที่เคลื่อนแต่ละขั้นนั้น ได้รับการปรับตั้งให้มีความเที่ยงตรงอย่างยิ่งเพื่อเพิ่มคุณภาพการทำงาน ระดับของเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือน ได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดในสภาพแวดล้อมเพื่อการทดสอบ เพื่อให้มั่นใจถึงความราบรื่นที่สุดและเงียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การติดตั้งในรูปแบบที่ช่วยลดระดับเสียงรบกวนอย่างยิ่งยวด ยังสามารถทำได้ในสถานที่ที่ต้องการความเงียบอย่างมาก
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map