Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home | About Otis |
 

ภาพรวมเกี่ยวกับโอทิส


เกี่ยวกับโอทิส
โอทิสเป็นบริษัทระดับโลกในการผลิต ลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน สำหรับสถาปนิก ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้พัฒนาโครงการ และเจ้าของบ้าน โอทิสเป้นผู้นำระดับโลกในการเคลื่อนย้ายผู้คน
ในการที่เราผลิต ติดตั้ง ปรับปรุงพัฒนาระบบลิฟต์ และบำรุงรักษาลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อน หัวใจของธุรกิจเรานั้นคือการแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าซึ่งต้องการระบบลิฟต์ที่มีความซับซ้อนสำหรับอาคารสูงที่สุดในโลก หรือผู้ที่ต้องการลิฟต์แบบเรียบง่ายสำหรับบ้านขนาดสองชั้น เราพร้อมเสมอที่จะทุ่มเทเพื่อมอบความปลอดภัยและทางออกที่น่าเชื่อถือที่สุด
ข้อมูลโอทิสโดยย่อ
พนักงานประมาณ 62,000 คน โดย 53,000 คน ทำงานอยู่ภายนอกสหัรฐอเมริกา
รายได้10.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี พ.ศ. 2549 โดยร้อยละ 80 ของรายได้มาจากพื้นที่นอกสหรัฐอเมริกา
การติดตั้งผลิตภัณฑ์ลิฟต์จำนวนมากกว่า 1.9 ล้านยูนิต และบันไดเลื่อนจำนวนมากกว่า 130,000 ยูนิต ของโอทิสได้รับการติดตั้งกระจายอยู่ทั่วโลก
การบริการลิฟต์และบันไดเลื่อน จำนวน 1.6 ล้านยูนิต ได้รับการบริการดูแลบำรุงรักษาอยู่ทั่วโลก
ประเทศโอทิสมีสินค้าและบริการในประเทศและดินแดนต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศ
การผลิตโรงงานผลิตหลัก ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย
ศูนย์วิศวกรรมและการทดสอบศูนย์วิศวกรรมมีอยู่ในประเทศจีน สาธารณรัฐเช็ค ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น เกาหลี สเปน และสหรัฐอเมริกา
มีอาคารทดสอบลิฟต์ที่สูงที่สุดจำนวน 2 อาคาร อาคารแรกตั้งอยู่ที่เมืองชิบายา ประเทศญี่ปุ่น (สูง 505 ฟุต หรือ 154 เมตร เหนือระดับพื้นดิน และลึก 89 ฟุต หรือ 27 เมตรใต้ระดับพื้นดิน) และอาคารที่สอง ตั้งอยู่ที่เมืองบริสตอล มลรัฐคอนเนคติกัล สหรัฐอเมริกา (สูง 384 ฟุต หรือ 117 เมตร เหนือระดับพื้นดิน)
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map