Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

โอทิสกับสิ่งแวดล้อม

โอทิสมุ่งคืนความเขียวขจีสู่โลก โอทิสได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานใหม่ในความมุ่งมั่นเพื่อสภาวะแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่หมายถึงการสร้างสรรค์ให้ผลิตภัณฑ์ของโอทิสมีประสิทธิภาพเชิงพลังงานสูงขึ้นเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นั่นหมายถึง วิธีคิดและปฏิบัติอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายหลังการติดตั้ง โดยการนำเสนอทางด้านการบำรุงรักษาและการให้บริการที่ช่วยในการประหยัดพลังงานให้กับลูกค้าของเรา
โรงงานลิฟต์สีเขียว (โรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)
ในปี พ.ศ. 2550 โอทิสได้เปิดศูนย์ผลิตลิฟต์ที่เปี่ยมมาตรฐานในเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเป็นแห่งแรกของโลก ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีเทียนจิน (Tianjin Economic-Technological Development Area -TEDA) สาธารณรัฐประชาชนจีน

Otis Elevator Company TEDA Center ได้รับการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์อันทันสมัยล่าสุดที่สามารถช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานลงได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ลิฟต์ที่ผลิตจากศูนย์แห่งนี้จึงกล่าวได้ว่ามีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สายพานลิฟต์ Gen2™ ระบบลิฟต์ที่ไม่ต้องมีห้องเครื่อง ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโอทิส ได้กำหนดนิยามใหม่ให้กับคำว่าประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และความสะดวกสบายในการใช้ลิฟต์ โดยมีสายพานแบนเคลือบเส้นใยเหล็กด้วยสารสังเคราะห์พิเศษและตัวเครื่องแม่เหล็กแบบปราศจากเกียร์ ช่วยตัดความจำเป็นในการใช้สารหล่อลื่น การต้องมีห้องเครื่อง หรือปัญหาด้านขยะที่เป็นอันตรายจากขั้นตอนการทำความสะอาด ระบบ Gen2 นี้มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานมากกว่าลิฟต์โดยทั่วไปสูงสุดถึงร้อยละ 50 อีกทั้งทำงานอย่างนุ่มนวลและเงียบกว่า รวมถึงติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ประหยัดเวลาการทำงานของผู้รับเหมาและลดค่าใช้จ่าย
สำหรับอาคารที่เน้นการใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ReGen™ drives คือตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดจากประสิทธิภาพที่ลดการใช้พลังงานลงได้สูงสุดถึงร้อยละ 75 เมื่อเทียบกับ drive ทั่วไป โดยพลังงานซึ่งปกติจะสูญเสียไปในรูปของความร้อน จะถูกส่งกลับเข้าไปในวงจรไฟฟ้าภายในของอาคารเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง และยังขจัดปัญหาการรบกวนระบบไฟฟ้าของอาคารข้างเคียง เนื่องจากปัญหา Harmonic และการเชื่อมต่อความถี่คลื่นวิทยุ ReGen drives ช่วยลดต้นทุนรายปีในการปฏิบัติงานรวมของอาคารอย่างมีนัยยะสำคัญ ซึ่งเป้นผลดีต่อทั้งเจ้าของอาคารและผู้เช่าตลอดอายุการใช้งานของลิฟต์ในปีแล้วปีเล่า

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งบันไดเลื่อนและทางเลื่อนของโอทิส ล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ด้วยการใช้วัสดุรีไซเคิลและติดตั้งโหมดการทำงานแบบต่างๆ ที่เหมาะสมในการบริการโภคพลังงาน
การบริการอย่างใส่ใจต่อสิ่งแวดล้ม
โอทิสมีโปรแกรมการบริการบำรุงรักษาและให้คำปรึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับอุปกรณ์ที่เหมาะกับอาคารและตรงกับความต้องการมากที่สุด ผลลัพธ์คือการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและตรงเวลาที่ช่วยรักษาอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รับประกันการใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพทำให้ต้นทุนที่จ่ายเกิดความคุ้มค่าสูงสุด
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map