Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (“OTIS”) ได้จัดทำเว็บไซด์ Otis.com ซึ่งถูกออกแบบมาเฉพาะเพื่อลูกค้าเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอาคาร ผู้จัดการอาคาร สถาปนิกหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับโอทิส ดังนั้น Otis.com จึงมีวัตถุประสงค์ที่เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการโดยเฉพาะของผู้ใช้แต่ละคน และเพื่อบรรลุความต้องการนี้ ท่านซึ่งเป็นลูกค้าของเรา พึงเข้าใจว่าเราจำต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้ไว้กับเรา

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รวมถึงเงื่อนไขและข้อกำหนดของการใช้งานตามแนบนี้ อธิบายถึงข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Otis.com การนำข้อมูลไปใช้ และเงื่อนไข ข้อกำหนดของการใช้เว็บไซด์นี้ เราสนับสนุนให้ท่านอ่านเอกสารนี้อย่างระมัดระวังก่อนที่จะใช้เว็บไซต์นี้ หากท่านมีความคิดเห็น คำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ ที่เป็นประโยชน์กับเว็บไซต์นี้ โปรดติดต่อเราผ่านอีเมล์ www.Otis.com

คำชี้แจงนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนี้ สามารถใช้ได้เฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับระหว่างการเข้าชมเว็บไซต์นี้ แต่ไม่สามารถใช้ได้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมข้อมูลแบบออฟไลน์หรือประมวลผลข้อมูลด้วยตนเองโดยทั่วไป

โอทิสจะใช้ข้อมูลที่ได้รับ โดยความเต็มใจจากผู้ใช้งาน เพื่อเพิ่มความประทับใจกับผู้ใช้งาน เพื่อเข้าใจความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในเว็บไซต์ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านเนื้อหาที่ดีกว่าในอนาคตโดยอยู่บนพื้นฐานความสนใจของผู้ใช้งาน โอทิสเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เพื่อค้นหาว่าหัวข้อใดของเว็บไซต์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยวัดจากจำนวนครั้งการเข้าเยี่ยมชมในแต่ละหัวข้อ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะใช้เพื่อตอบข้อซักถาม การอนุญาตให้เข้าสู่หัวข้อเฉพาะใดๆ หรือการเข้าถึงรายงานเฉพาะใดๆ หรือการปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ตามความสนใจของท่าน โอทิสจะไม่ให้อีเมล์หรือข้อมูลของลูกค้าอื่นๆ กับองค์กรใดหรือผู้ที่มิได้เกี่ยวข้องกับโอทิส ในบางกรณี โอทิสอาจมีลิงค์เชื่อมโยงกับองค์กรอื่น ๆ แต่โอทิสมิได้ควบคุมองค์กรหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นส่วนต้วที่กระทำโดยองค์กรหรือเว็บไซต์อื่นๆการเก็บรวบรวมข้อมูล

โอทิสมีการออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใดๆ เว้นแต่ต้องการที่จะทำเช่นนั้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวหากต้องการเข้าถึงบริการ eService หรือ eDirect การใช้งานที่ลงทะเบียนด้วยเหตุผลใดๆ และ/หรือส่งอีเมล์ไปยังโอทิส ผู้ใช้งานที่เลือกที่จะมิให้ข้อมูลส่วนตัวกับโอทิสยังคงเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนของเราได้

การใช้ข้อมูล โอทิสรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานแบ่งเป็น 3 ประเภท (1) ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการติดตามข้อมูลที่ได้โดยการนับเพจวิวตลอดทั้งไซต์ (2) ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เมื่อลงทะเบียนเป็นรายบุคคล (3) ข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้เมื่อลงทะเบียน สำหรับการเข้าถึงรายงานเฉพาะบางส่วนของโอทิส เมื่อท่านลงทะเบียนกับ Otis.com หรือได้รับรหัสประจำตัวในการเข้าถึงรายงานของท่าน เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลบางอย่าง จุดประสงค์ของเราในการเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการให้บริการและเนื้อหาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของผู้ใช้งาน หรือความสนใจของท่านโดยเฉพาะ

ในระหว่างการลงทะเบียนในเว็บไซต์ เราอาจขอชื่อ ที่อยู่ รหัสไปรษณีย์ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์ และรายละเอียดทั่วไปในธุรกิจของท่าน (เช่น สถาปนิก เจ้าของอาคาร ลูกค้าในธุรกิจการบำรุงรักษา) นอกเหนือจากข้อมูลที่กล่าวข้างต้น ในระหว่างการใช้เว็บไซต์นี้ ดังเช่น เมื่อท่านต้องเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือทำการสั่งซื้อ เราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น ข้อมูลทางการเงินหรือรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่วางแผนไว้

โอทิสอาจใช้ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ตอนลงทะเบียน เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับ (i) สินค้าและบริการรุ่นใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยนโดยโอทิส หรือ (ii) ข้อเสนอพิเศษของโอทิส โดยท่านอาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลสื่อสารดังกล่าวจากโอทิส โดยส่งอีเมล์ไปที่ contact@otis-elevator.com หรือเลือกที่จะไม่รับข้อมูลสื่อสารขณะลงทะเบียน

การเข้าถึงข้อมูลข้อมูลบางส่วนใน Otis.com มีรหัสป้องการเฉพาะผู้มีรหัสผ่านเท่านั้น ยกเว้นโอทิส พนักงานโอทิสหรือบริษัทในเครือมีความจำเป็นต้องให้บริการ อย่างไรก็ตาม บริษัทคู่ค้าของโอทิสหรือผู้รับเหมาอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่าน เพื่อดำเนินการบางอย่างหรือให้บริการด้านฐานข้อมูลและบำรุงรักษา คู่ค้าและผู้รับเหมาเหล่านี้จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลให้อยู่ในระดับเดียวกับโอทิส โดยส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านยินยอม เพื่อเปิดเผยข้อมูลให้กับพนักงานโอทิส บริษัทในเครือหรือคู่ค้าและผู้รับเหมา ดังวัตถุประสงค์ที่ได้อธิบายไว้ข้างต้น มิฉะนั้น โอทิสจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านกับบุคคลที่สามโดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่ตามที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม ภายใต้บางสถานการณ์ที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กฎหมายกำหนดหรือคำสั่งศาล ที่จะรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมทางออนไลน์ตามขั้นตอนที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบหรือให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ (ดังตัวอย่างเช่น การสืบสวนโดยการบังคับใช้กฎหมาย)

ลิงค์ไปยังเว็บอื่นๆ ในระหว่างการใช้งานในเว็บไซต์ ท่านอาจจะเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอโดยบุคคลที่สาม หากท่านส่งข้อมูลผ่านโอทิสหรือซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงผ่านเว็บไซต์ Otis.com เราอาจต้องให้ข้อมูลกับบุคคลเหล่านี้ เพื่อให้พวกเขาดำเนินการตามคำขอของท่านในการจัดหาสินค้าหรือบริการที่ท่านต้องการ ในการนี้ โอทิสมิได้ควบคุมองค์กรที่เป็นบุคคลที่สามดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์และบริการ หรือการปฏิบัติที่เป็นส่วนตัวซึ่งกระทำโดยองค์กรอื่น ๆ

การวิเคราะห์
เว็บไซต์นี้จะใช้ตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์โดยกูเกิล (“Google”) ซึ่งใช้เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (“คุกกี้ หรือ cookies”) ซึ่งเป็นข้อมูลขนาดเล็กที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของท่าน เพื่อช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ที่เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ ข้อมูลที่สร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานของท่านในเว็บไซต์ (รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง หรือ IP Address) จะถูกส่งและจัดเก็บโดยเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลในสหรัฐอเมริกา กูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานของท่านต่อเว็บไซต์ รวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซต์สำหรับผู้ประกอบการเว็บไซต์ และการให้บริการอื่นที่เกี่ยวกับกิจกรรมของเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต กูเกิลอาจถ่ายโอนข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามที่บังคับโดยกฎหมาย หรือโดยบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในนามของกูเกิล กูเกิลจะไม่เชื่อมโยง IP Address ของท่านกับข้อมูลอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยกูเกิล ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราเซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การตั้งค่าปฏิเสธดังกล่าว อาจมีผลให้ท่านไม่สามารถที่จะใช้ฟังก์ชั่นการทำงานที่สมบูรณ์บนเว็บไซต์นี้ได้ โดยการใช้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าท่านยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลของท่านโดยกูเกิลในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ข้างต้น ท่านสามารถป้องกันไม่ให้ข้อมูลของท่านถูกจัดเก็บและนำไปวิเคราะห์โดยกูเกิล ด้วยการติดตั้ง “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” ของกูเกิล

เทคโนโลยีจดจำข้อมูล (คุกกี้)
โอทิสอาจจะใช้คุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการส่วนบุคคลในเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นข้อมูลขนาดเล็กที่ส่งไปและเก็บบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อให้เว็บไซต์ เช่น Otis.com สามารถจดจำพฤติกรรมการใช้งานในเว็บไซต์ของท่าน อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานในเว็บไซต์ อนุญาตให้เว็บไซต์เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการปรับปรุงเนื้อหาในเว็บ คุกกี้จะไม่ทำลายไฟล์งานหรือคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน เราใช้คุกกี้เพื่อให้สามารถนำเสนอข้อมูลและบริการที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของท่าน

หากผู้ใช้งานไม่ต้องการคุกกี้หรือเทคโนโลยีจดจำข้อมูลที่ดำเนินการโดยโอทิส โปรแกรมเบราเซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้ อย่างไรก็ตาม คุกกี้อาจจะจำเป็นสำหรับเว็บไซต์ Otis.com ในการดำเนินงานอย่างถูกต้องหรือสำหรับการใช้งานบางอย่าง

การแก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูล
โอทิสอนุญาตให้ผู้ใช้งานสามารถทบทวน ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลที่ส่งไปยังโอทิสได้ หากท่านเลือกที่จะลบข้อมูล โอทิสจะใช้ความพยายามอย่างเหมาะสมที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากไฟล์ของโอทิส และเพื่อปกป้องนโยบายความเป็นส่วนต้วและความปลอดภัย โอทิสจะดำเนินการตามสมควรเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าระบบ ในการเข้าสู่ระบบ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล การรายงานปัญหาของเว็บไซต์ ถามคำถามหรือข้อกังวล ท่านสามารถส่งอีเมล์ไปยัง www.Otis.com หรือผ่าน contact@otis-elevator.comนอกจากนี้ ท่านยังสามารถเข้าถึง และปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในลักษณะบริการตนเองในเว็บไซต์การลงทะเบียน Otis.com

ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เก็บรวบรวมออนไลน์เกี่ยวกับผู้ใช้งานที่ไม่ได้เยี่ยมชมเว็บ Otis.com เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปีจะถูกลบโดยอัตโนมัติจากไฟล์ข้อมูลของเรา

โปรดทราบว่า ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ถือเป็นสิทธิ์ของท่านในการปกป้องและรักษารหัสลับในการเข้าสู่เว็บไซต์

ระบบความปลอดภัยและการคงสภาพของข้อมูล
โอทิสมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคงสภาพของข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้งาน โอทิสได้นำวิธีการที่เหมาะสมทางกายภาพ ทางอิเลคโทรนิกส์และการบริหารจัดการ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้ใช้งานแบบออนไลน์ ขั้นตอนเหล่านี้จะปกป้องการเข้าถึงของข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการเปิดเผย สูญหายหรือใช้ในทางที่มิชอบ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและทำลาย นอกจากนี้ ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลถูกต้องและถูกใช้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลักษณะของการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตที่เราไม่สามารถรับประกันหรือรับรองว่าการส่งผ่านของท่านจะปลอดภัย ดังนั้น เราจึงขอแนะนำให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสผ่านของท่านให้กับผู้อื่น

ผู้เยาว์
แม้ว่าเว็บไซต์ของโอทิสมิได้มุ่งเน้นโดยตรงที่ผู้เยาว์ โอทิสมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนด เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลออนไลน์ โอทิสไม่มีเจตนาที่จะเก็บข้อมูลเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี หากโอทิสทราบว่าได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี โอทิสจะลบข้อมูลที่ได้ออกจากระบบ

การแก้ไขปรับปรุงเป็นระยะ
ในขณะที่ Otis.com มีการขยายและปรับปรุงเว็บไซต์ รวมถึงสินค้าและบริการ เราจะมีการทบทวนนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และเราสนับสนุนให้ท่านอ้างอิงนโยบายดังกล่าวนี้เป็นประจำ ซึ่งข้อมูลจะถูกปรับเปลี่ยนตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

การยอมรับวิธีปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของโอทิส
โดยการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านยินยอมอย่างเปิดเผยที่จะให้เว็บไซต์เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามรายละเอียดข้างต้น ท่านยอมรับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน และท่านยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุบนเว็บไซต์ หากท่านไม่เห็นด้วยกับการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคล โปรดงดใช้เว็บไซต์นี้หรือไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map