Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home | About Otis |
 

ทกุสิ่งปลอดภัย

ความปลอดภัยและความเชื่อถือ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่โอทิสคำนึงถึง นับตั้งแต่บริษัทของเราถือกำเนิดขึ้นมา วันนี้ โอทิส มีสถิติความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมในอุตสาหกรรมการขนส่งแนวตั้ง เรารักษาความสม่ำเสมอในการทำงานเพื่อรักษาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทั้งหลายที่มีอยู่ และพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ด้วย โอทิสได้เน้นนโยบายองค์กร “ปลอดภัยไว้ก่อน” อยู่เสมอ และส่งเสริมมาตรฐานขั้นตอนการผลิตเพื่อให้มั่นใจว่าทุกการติดตั้งและการบริการนั้นจะก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทุกเวลา
สาสน์ความปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์ของโอทิสทุกอย่าง ผ่านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวด ณ ศูนย์ทดสอบของเราที่มีอยู่ทั่วโลก

เราได้ทดสอบลิฟต์ที่สูงที่สุดของเราที่เมืองชิบายามา ประเทศญี่ปุ่น สูง 505 ฟุต (หรือ 154 เมตร) เหนือระดับพื้นดิน และลึก 89 ฟุต (หรือ 27 เมตร) ใต้ระดับพื้นดิน

ศูนย์ทดสอบคุณภาพของลิฟต์เราตั้งอยู่ที่ รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา อาคาร เดอะ บริสทอล รีเซอร์ส เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่ที่เมืองบริสทอล ซึ่งที่นี่ยังเป็นศูนย์ทดสอบลิฟต์ที่สูงที่สุดในอมเริกาเหนือ คือสูง 384 ฟุต (หรือ 117 เมตร) เหนือระดับพื้นดิน
การตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพื่อให้มั่นใจว่าคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเสมอมา โอทิสได้ว่าจ้างฝ่ายกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ Product Development Process (PDP) เพื่อมั่นใจว่าทุกผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานั้น ได้รับ “ตราผ่านการตรวจสอบคุณภาพ” ของเราก่อนการส่งออกสู่ตลาด ด้วยตราดังกล่าว ทีมงานของเราตั้งแต่ผู้จัดการโครงการ จนถึงผู้บริหารอาวุโส จะต้องลงนามรับรองบนตัวผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพทุกขั้นตอนการตรวจสอบ ส่วนประกอบหลักได้รับการทดสอบภายใต้การดูแลที่เข้มงวดของทีมวิศวกร เพื่อให้มั่นใจถึงอายุการใช้งานตลอด 20 ปี ก่อนที่จะทำการยกเครื่องใหม่

ด้วยการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและความก้าวหน้ามากกว่า 20 ขั้นตอน สำหรับอุปกรณ์ทุกชิ้นของโอทิส รวมถึงการทดสอบที่เลียนแบบอุบัติเหตุที่ร้ายแรงที่สุด เพื่อตรวจสอบสภาพการทำงาน และรวมถึงการทดสอบการวิ่งเคลื่อนที่ด้วยสภาพที่หยาบๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการขนส่งจากโรงงานสู่สถานที่ติดตั้งทุกแห่งทั่วโลก
 

ใช้งานอย่างปลอดภัย


ด้วยว่าคุณใช้งานลิฟต์ บันไดเลื่อน และทางเลื่อนเป็นประจำทุกวัน การที่จะโดยสารได้อย่างปลอดภัยจึงควรที่จะศึกษาเคล็ดลับสำหรับการใช้งานลิฟต์อย่างปลอดภัย

 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map