Otis Elevator Company (Thailand)
Go To Otis Worldwide
Thailand
The world's leading manufacturer and service provider of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Home |
 

ความเป็นเลิศในการให้บริการ

ความเป็นเลิศในการให้บริการ เป็นสิ่งที่มากกว่าที่เราได้มอบให้ แต่คือสิ่งที่เราคิดและกระทำจริง ไม่ใช่เพียงแค่การ “แก้ไขปัญหา” หรือให้การซ่อมบำรุงตามตารางงาน แต่คือ “รอยยิ้ม” ที่อยู่ในเสียงผ่านทางสายโทรศัพท์ การให้คำมั่นและพร้อมให้บริการลูกค้าทันที ที่จะต้องกระทำอย่างรวดเร็วและปรับปรุงให้ดีอยู่เสมอ นั่นคือวิธีการที่เราปฏิบัติต่อผู้อื่น วิธีการที่เราปฏิบัติต่อลูกค้า และสาธารณชนทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทิส

เราเชื่อว่าความเป็นเลิศในการให้บริการนั้นเริ่มจากคำมั่นของพนักงานแต่ละคนที่จะปรับปรุงในสิ่งต่างๆ ไม่สำคัญว่าสิ่งนั้นจะเล็กเพียงใด สิ่งนั้นต้องอยู่ในความควบคุมดูแลของบุคคลนั้นเสมอ โดยรักษาไว้ซึ่งทัศนคติ “at your service” และพยายามสร้างการบริการที่เกินความคาดหวังของลูกค้าและผู้อื่น เราทำงานอย่างหนักเพื่อให้เป็นมาตรฐานใหม่สำหรับการบริการที่สุดแห่งความเป็นเลิศ ไม่เพียงแค่ในกลุ่มบริษัทผลิตลิฟต์ แต่สำหรับทุกบริษัททั่วโลก
พนักงานโอทิสทุกคนจะได้รับการฝึกฝนทักษะความเป็นเลิศในการให้บริการทุกวัน ด้วยข้อปฏิบัติพื้นฐานของโอทิส 12 ข้อ ดังนี้

วิสัยทัศน์ ในการสร้างให้โอทิสเป็นผู้นำในด้านการบริการที่เป็นเลิศ จะต้องเกิดขึ้นกับพนักงานโอทิสที่เป็นมืออาชีพทั่วโลกทุกคน ซึ่งพนักงานทุกคนเปรียบเสมือนทูตสัมพันธ์ที่จะนำพาโอทิสให้บรรลุถึงพันธกิจที่ได้ตั้งไว้ คือ เป็นหนึ่งในการบริการ เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ และเป็นหนึ่งในประสิทธิภาพ คุณเปรียบเสมือนสัญลักษณ์โอทิส คุณค่าที่เราทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่ง
คำนึงเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับแรก พนักงานแต่ละคนจะต้องรับผิดชอบในความปลอดภัยของตนเอง ความปลอดภัยของเพื่อนร่วมงาน รวมถึงความปลอดภัยของสาธารณชนทั่วไปที่ใช้ผลิตภัณฑ์โอทิส พนักงานแต่ละคนมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ก็ตามที่สามารถกำจัดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทั้งปวง ก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง จะต้องประเมินอันตรายหรือความเสี่ยงต่ออันตรายที่อาจเกิดขึ้นก่อนทุกครั้ง
พร้อมให้บริการลูกค้าทันที รับโทรศัพท์ในรูปแบบเดียวกัน คือ “สวัสดี ค่ะ(ครับ) บริษัท โอทิส (ชื่อ)รับสาย ยินดีรับใช้ค่ะ(ครับ)” และจะต้องรับโทรศัพท์ให้ทันก่อนเสียงโทรศัพท์ดังเป็นครั้งที่สาม จะต้องโทรกลับหรือตอบอีเมล์ลูกค้าทุกรายภายในวันเดียวกัน (กรณีลูกค้าไม่ว่างให้ฝากข้อความหรืออีเมล์ไว้)
เยี่ยมเยียนลูกค้าทุกครั้งที่เข้าไปปฏิบัติงานในอาคารนั้นๆ ตระหนักถึงความเร่งด่วนในการปฏิบัติงาน แจ้งให้ลูกค้า ได้รับทราบถึงความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ และหากเป็นไปได้ ควรสรุปการปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ลูกค้ารับทราบ ควรถามว่ามีสิ่งใดหรือบริการใดๆ ที่ลูกค้าต้องการเพิ่มเติม และไม่ลืมที่จะกล่าวคำขอบคุณทุกครั้ง หากลูกค้าไม่อยู่ควรฝากนามบัตรพร้อมข้อความไว้
ดำเนินการตามคำมั่นสัญญาที่ให้กับลูกค้าอย่างรวดเร็ว และปราศจากข้อสงสัยใดๆ และเช่นเดียวกันคุณต้องไม่รับปากลูกค้าในสิ่งที่คุณทราบดีว่าโอทิสเราไม่สามารถทำได้ หากมีสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคที่คุณไม่สามารถทำได้ให้โทรแจ้งลูกค้าทันที
เมื่อได้รับคำตำหนิจากลูกค้า ควรมีท่าทีที่สงบ รับฟังลูกค้า และพยายามแก้ไขปัญหาทันที จำไว้เสมอว่า คำร้องเรียนหรือคำต่อว่าจากลูกค้าจะกลายเป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราทราบความคาดหวังของลูกค้า และเราจะสามารถตอบสนองความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้
เตรียมตัวให้พร้อมเมื่อต้องไปประชุมกับลูกค้า จบการประชุมทุกครั้งด้วยการแจ้งรายละเอียดของแผนงานของคุณให้ลูกค้ารับทราบ จำไว้เสมอว่าคุณต้องติดตามดำเนินงานจนสำเร็จตามที่ได้รับปากไว้กับลูกค้า และสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุดแก่ลูกค้า
เปรียบตัวเองเป็นเสมือนพนักงานคนหนึ่งของลูกค้าในทุกๆ อาคารที่เข้าไปทำงาน จะต้องทำตัวเป็นหูเป็นตาให้กับลูกค้า และควรแนะนำให้ลูกค้าได้รับทราบเมื่อพบว่ามีสิ่งที่เหมาะสม หรือช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ
จำไว้เสมอว่า ลูกค้าเฝ้ามองคุณอยู่ จงวางตัวอย่างสุภาพและมีทัศนคติที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสเพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดี ภูมิใจในตัวเอง ภูมิใจในงาน และภูมิใจในบริษัท
ถามตัวเองว่า “ลูกค้าต้องการอะไร” ปฏิบัติหน้าที่ให้เกินความคาดหวังของลูกค้า ติดตามผลงานที่ได้ปฏิบัติไป และอย่าด่วนสรุปว่าปัญหานั้นๆ ได้รับการแก้ไขจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว
รับผิดชอบต่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น เพิ่มพูนความรู้และทักษะให้มากขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของการทำงาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อโอทิสและลูกค้าของเรา
ไม่มีการผ่อนปรนในเรื่องคุณภาพของงาน ต้องไม่มองข้ามความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น เราสามารถนำเครื่องมือ ACE มาใช้วิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อที่จะกำจัดปัญหานั้นๆ ได้
ที่โอทิส เราประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวร่วมกัน เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนในการสร้างสภาวะแวดล้อมในที่ทำงานเพื่อการบริการลูกค้าได้ทันท่วงที โดยยกระดับเครือข่ายความรู้และประสบการณ์ของโอทิสทั่วโลก
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map