Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Làm việc tại OTIS |
 

BENEFITS

Otis tin rằng một đội ngũ lao động đông đảo hơn, một môi trường làm việc thú vị hơn và một xu thế mang tính tập thể hơn để đạt được mục tiêu kinh doanh của Công ty góp phần lớn vào sự thành công hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng để xây dựng một đội ngũ lao động gắn bó với Công ty bằng cách liên tục cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân viên và gia đình của họ. Ngoài việc cung cấp khoản lương, thưởng , trợ cấp y tế cạnh tranh so với thị trường lao động, chúng tôi cung cấp nhiều loại lợi ích thiết thực cho gia đình và chính những điều này làm cho Otis trở thành một môi trường làm việc tốt hơn.

Những phúc lợi chính.

Phép Năm.
Nghỉ Ốm. Nghỉ Thai sản. Nghỉ bù.
Phúc lợi y tế chữa bệnh Nội/ Ngoại trú cho Nhân viên Công ty và Người phụ thuộc
Bảo hiểm Nhân thọ và Tai nạn Cá nhân
Nghỉ phép khi vợ sanh con
Nghỉ phép khi Kết hôn
Nghỉ phép khi Cha mẹ qua đời
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map