Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ bảo trì |
 

OTIS HOTLINE: DỊCH VỤ TRỰC SỬA CHỮA 24/24

Là 01 trung tâm Dịch vụ Khách hàng hoạt động 24/24, Otis Hotline tiếp nhận và lưu hồ sơ tất cả các cuộc gọi của khách hàng, sắp xếp việc cung ứng dịch vụ nhanh nhất, và thu thấp thông tin nhằm giúp cải thiện các thiết kế sản phẩm, qui trình sản xuất và bảo trì thiết bị của Otis.

Otis Hotine cung cấp các kỹ thuật viên hay kỹ sư lành nghề, giàu kinh nghiệm để thực hiên các dịch vụ. Điều này đảm bảo việc đáp nhanh yêu cầu của khách hàng và điều phối hiệu quả các kỹ thuật viên khi cần thiết.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map