Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ bảo trì | Dịch Vụ Hổ Trợ 24/24 |
 

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chúng tôi sử dụng một hệ thống quản lý khiếu nại để nắm bắt thông tin phản hồi và giải quyết yêu cầu của khách hàng thông qua một qui trình cải thiện dịch vụ liên tục. Liên lạc qua email cho tất cả các khiếu nại của khách hàng theo địa chỉ Vn_CustomerCare@otis.com.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map