Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ bảo trì | Công Nghệ Tiên Tiến |
 
EMS
Hệ thống quản lý thang máy nâng cao cung cấp cho nhân viên tòa nhà một giao diện thân thiện với người dùng và cao cấp, qua đó giúp quan sát và điều khiển các thang máy, thang cuốn, băng tải bộ. Hệ thống được thiết kếnhằm tối ưu hóa việc quản lý thang.
Với giao giao diện web, hệ thống cho phép người dùng truy cập hệ thống từ mọi nơi. Với goai diện đồ họa, các tính năng báo cáo đa dạng, mô tả hoạt động theo thời gian thật, hệ thống cho phép người dùng tương tác và kiểm soát các chức năng vận hanh.
Tính năng theo dõi:
EMS Panaroma cho phép người dùng theo dõi tình trạng của 64 nhóm thang với 512 thang máy, thang cuốn và bang tải bộ. Hệ thống cung cấp các thông tin vận hành theo thời gian thực bao gồm:
- Tình trạng thiết bị
- Hiệu suất
- Mật độ vận chuyển
- Tầng dừng thang
- Điều kiện hoạt động
- Tình trạng an ninh
- Sư kiện của thang
- Báo động
Hệ thống có thể đáp ứng cho các thang lắp mới và đang hoạt động., cũng có thể dùng nâng cấp hoặc trang bị thêm cho hệ thống EMS Otis.
Lợi ích:- Giao diện Web dễ sử dụng
- Báo cáo nhanh
- Đáp ứng thời gian thực
- Hổ trợ an ninh tòa nhà
- Lên kế hoạch thay đổi mật độ lưu chuyển của thang tức thì khi cần.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map