Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

HIỆN ĐẠI HÓA

Hãy tận hưởng những lợi ích của một thang máy mới không phát sinh chi phí. Hiện đại hóa làm cho một thang máy an toàn hơn, hiệu quả hơn và hấp dẫn hơn. Kết quả là, bản thân tòa nhà có được hình ảnh hiện đại và giá trị hơn. Trãi nghiệm của hành khách được nâng cao thông qua việc giảm thời gian chờ đợi, thoải mái hơn và gia tăng độ tin cậy - tất cả làm tăng sự tự tin và yên tâm hơn của hành khách.
 


Compass™ Destination Entry


Personalized elevator service that improves the flow of building traffic

EMS Panorama™ System


This Web-based management system offers comprehensive, real-time data that shows building managers the full picture

 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map