Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |  Thang cuốn & Băng tải bộ |
 

BĂNG CHUYỂN BỘ

Hơn 100 năm sau, cái gọi là "bậc thang chuyển động" vẫn mang lại cho con người một việc nâng thoải mái.
Otis đã viết nên lịch sử với việc giới thiệu thang cuốn vào năm 1899. Ngày nay, chúng tôi tiếp tục cải tiến sản phẩm thông qua các cuộc cách mạng không ngừng tiếp diễn. Tương tự như vậy, băng tải bộ của Otis mang đến sự an toàn, tin cậy và hiệu quả cho cả thương mại lẫn công cộng.
Hệ thống thang cuốn và băng chuyển bộ rất thông dụng trong sân bay, hệ thống trung chuyển và các trung tâm thương mại mà mang lại một dãy các chức năng mới.

Hành lang chuyển động là ý tưởng của sự tiện nghi kết nối trong cùng tầng hoặc hiệu quả để kết nối tới tầng khác. Khác với thang cuốn, nó có thể dùng để chuyên chở xe chứa hàng và hành lý,...Đơn giản và thực tế, băng chuyển bộ trở thành một cảnh quan chung trong sân bay, trung tâm triển lãm và các trung tâm thương mại lớn. Hệ thống hành lang chuyển động của Otis được hiện đại hóa trong cách mạng thiết kế, với kết cấu nhấn mạnh việc thuận tiện trong bảo dưỡng và nghiêm túc thực thi các tiêu chuẩn an toàn khi sản xuất cũng như nhiều kiểu lựa chọn cá nhân dự phòng khác. Đó chính là việc đo ni khớp với yêu cầu của chính bạn, làm cho tính hiện đại hóa và cách mạng trong việc nhìn nhận kế hoạch và nhân viên thiết kế.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map