Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ nâng cấp thang | Sản Phẩm |
 

Nâng Cấp Hệ Thống

Giữ lại các bộ phận cơ khí còn tốt và thay đổi các thiết bị điện lỗi thời bằng hệ thống điều khiển điện mới với công nghệ mới nhất, nâng cấp các bộ phận chính của thang máy, chẳng hạn như tủ điều khiển, hệ thống dẫn động và phanh, hệ thống điều khiển cửa. Bạn sẽ có chức năng và giá trị của một thang máy mới với chi phí ít hơn và không có tác động lớn đến việc sử dụng bình thường của tòa nhà.
EMS
Dorr Protection
CCTV
Air-Condition
Security Card
Escalator Safety
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map