Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Thông tin về Otis |
 

OTIS TRONG CỘNG ĐỒNG

Chúng tôi tin tưởng trong việc trở lại. Tại Otis, mỗi công việc là một cam kết cá nhân riêng rẽ được thực hiện bởi hàng ngàn nhân viên của chúng tôi trên toàn cầu. Qua bàn tay và trái tim của họ, nhân viên Otis tạo sự khác biệt mỗi ngày trong cộng đồng và trong cuộc sống của những người xung quanh.
Tạo sự khác biệt tại Nhà
Tại mỗi quốc gia có nhân viên Otis sống và làm việc, bạn đều thấy có sự tương đồng về sự cống hiến theo tinh thần của Otis phục vụ cộng đồng và trách nhiệm với Công ty. Vô số nhân viên Otis tình nguyện cho các sự kiện do Công ty tài trợ và các tổ chức phi lợi nhuận yêu thích của họ. Các cá nhân tham gia bằng cách giúp những người tàn tật, phục vụ cho ban tổ chức, làm việc với cơ quan y tế và dịch vụ cộng đồng, giảng dạy, đọc, dạy kèm, làm việc với thanh thiếu niên gặp khó khăn, huấn luyện thể thao, cứu đói, hội họa, dọn dẹp cảnh quan-danh sách các hoạt động ngày càng gia tăng
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map