Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

CON NGƯỜI

Tài sản quan trọng nhất của chúng tôi trở về nhà vào cuối ngày . Con người là tài sản quan trọng nhất mà Otis có . Nhân viên của chúng tôi có kiến thức và kỹ năng phục vụ theo chất lượng và hiệu suất mà khách hàng mong đợi. Chỉ có nhân viên của chúng tôi có khả năng thõa mãn khách hàng.

Chúng tôi cần những người tài năng và sáng tạo nhất trên thế giới. Và chúng tôi sẽ luôn tuyển dụng cũng như phát triển nhân tài . Khi bạn gia nhập Công ty Otis, chúng tôi sẽ trao cho bạn những nhiệm vụ đầy thử thách và chương trình đào tạo cần thiết để bạn có thể hoàn thánh nhiệm vụ.
Chúng tôi sẽ khuyến khích bạn đổi mới và thận trọng chấp nhận rủi ro . Và chúng tôi sẽ chú ý đến công việc khó khăn của bạn. Chúng tôi tin rằng tài năng và nỗ lực vượt trội sẽ được khen thưởng thông qua mức lương cạnh tranh kèm theo các quyền lợi, trách nhiệm và cơ hội gia tăng đến những chân trời mới trong nghề nghiệp .

Chúng tôi sẽ tôn trọng bạn như một cá nhân bằng cách vinh danh quan điểm và kinh nghiệm của riêng cá nhân bạn. Và chúng tôi tin vào việc đối xử công bằng đối với nhân viên , không có ngoại lệ . Nó không chỉ là thực hiện những hành vi công bằng và đạo đức . Bằng cách tận dụng những điều tốt nhất từ các nhân viên Công ty , chúng tôi sẽ phục vụ tốt nhất cho khách hàng của mình.

 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map