Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Dịch vụ nâng cấp thang |
 

HIỆN ĐẠI HÓA SẢN PHẨM

Trên cơ sở thiết bị hiện có, thực hiện các thay đổi ở mức thấp nhất vẫn mang lại hiệu quả tối đa. Các giải pháp hiện đại hóa của OTIS bao gồm hiện đại hóa toàn bộ thang máy và nâng cấp các thiết bị để phù hợp với yêu cầu của tòa nhà của bạn.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map