Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

QUALITY

chất lượng đã giúp Otis trở thành nhãn hiệu đáng tin cậy . Trong hơn 150 năm, chất lượng đã giúp Otis trở thành nhãn hiệu đáng tin cậy nhất trong ngành công nghiệp.
Mỗi nhân viên Otis đều góp phần vào việc duy trì chất lượng theo mong đợi của khách hàng. Thông qua chương trình ACE (Đạt Cạnh tranh Xuất sắc) nghiêm ngặt của chúng tôi, nhân viên Công ty phấn đấu cho chất lượng tốt hơn mỗi ngày.

ACE sử dụng các công cụ của phương pháp cải tiến liên tục để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả chi phí và sự hài lòng của khách hàng. Bằng công cụ ACE, từng phòng ban tại Otis, từ kỹ thuật đến bán hàng và dịch vụ, có thể đánh giá hiệu quả hoạt động của mình và đặt ra mục tiêu hoàn thiện.

Chúng tôi không ngừng cải thiện hiệu suất của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng các nhóm nhân viên được ủy quyền thực hiện công việc. Những thành viên này không bao giờ ngừng lắng nghe khách hàng. Khi tìm ra một giải pháp, họ sẽ thực hiện một cách nhanh chóng và chia sẻ với những đồng nghiệp khác. Tại Otis, chúng tôi luôn tìm kiếm một giải pháp tốt hơn.

 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map