Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

KHO PHU TÙNG THAY THẾ

Tại các kho Phụ tùng thay thế, chúng tôi có hầu hết các phụ tùng thường dụng và có thể cung ứng cho Khách hàng tất cả phụ tùng thay thế từ các trung tâm phân phối của Otis trên toàn cầu với thời gian tương ứng. Mục tiêu của chúng tôi là tối thiểu hóa thời gian bất tiện cho Khách hàng và tối đa hóa hoạt động của các thang máy do Otis bảo dưỡng.

Tất cả phụ tùng thay thế của Otis đều do chính nhà sản xuất cung cấp.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map