Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Làm việc tại OTIS | Nguyên tắc làm việc |
 

AN TOÀN

An toàn là tiêu chuẩn đầu tiên của Otis. Hàng triệu người trên thế giới sử dụng thang máy, thang cuốn và việc di chuyển của hành khách đi bộ mỗi ngày mà không đảm bảo an toàn như suy nghĩ thứ hai. Đối với chúng tôi, Đó là thành công. chúng tôi hiểu rằng đảm bảo an toàn là con dường duy nhất.
An toàn được xây dựng từ mọi thứ mà chúng tôi làm. từ các sản phẩm và các nhân viên thực hiện theo quy tắc. Chúng tôi rất tận tụy trong công việc loại bỏ tại nạn có thể xảy ra cho nhân viên của mình ở các nơi làm việc từ các hành động nguy hiểm không an toàn.

An toàn được xây dựng từ mọi thứ mà chúng tôi làm. từ các sản phẩm và các Nhân viên thực hiện theo quy tắc. Chúng tôi rất tận tụy trong công việc loại bỏ tại nạn có thể xảy ra cho nhân viên của mình ở các nơi làm việc từ các hành động nguy hiểm không an toàn.

Các nhân viên của chúng tôi thường xuyên nhận tập huấn về an toàn khi có nhu cầu. Chúng tôi tổ chức thường xuyên chương trình ngày An Toàn, Nơi mà tất cả các nhân viên của công ty đã mất thời gian cho công việc thông thường tập trung vào việc cải thiện an toàn. Tại Otis, An toàn là tiêu chí đánh giá hàng đầu của chúng tôi.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map