Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

DỊCH VỤ XUẤT SẮC

Dịch vụ xuất sắc còn hơn những gì mà chúng tôi cung cấp, đó chính là cách chúng tôi suy nghĩ và thực hiện. Nó không chỉ đơn thuần là "xử lý sự cố về thang máy" hay thực hiện công việc bảo trì thường nhật, mà đó chính là "nụ cười" trong giọng nói trên điện thoại, đáp ứng kịp thời các yêu cầu và luôn luôn cải thiện chất lượng dịch vụ. Đó là cách chúng tôi làm việc với nhau và với khách hàng cũng như với công chúng.
Mỗi nhân viên Otis sẽ thực hành Dịch vụ Xuất sắc mỗi ngày, theo quy trình gồm 8 điều cam kết với khách hàng.
Chúng tôi sẽ làm mọi việc để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi an toàn cho quý khách và mọi người sử dụng thang máy.
Chúng tôi sẽ luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất.
Chúng tôi sẽ ngay lập tức phản hồi những yêu cầu của quý khách và cập nhật tiến trình công việc đến quý khách hàng.
Chúng tôi sẽ ngay lập tức phản hồi những yêu cầu của quý khách và cập nhật tiến trình công việc đến quý khách hàng.
Chúng tôi sẽ đảm nhiệm tất cả những vấn đề cần giải quyết, và theo dõi giải quyết kịp lúc và đúng thời hạn.
Chúng tôi sẽ tiên định những nhu cầu của quý khách và chủ động giải quyết để làm hài lòng quý khách.
Chúng tôi sẽ thực hiện những gì chúng tôi đã hứa đúng thời hạn, không có trường hợp ngoại lệ.
Chúng tôi sẽ duy trì thái độ tích cực và chuyên nghiệp.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map