Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

Qui trình Làm việc Tiêu chuẩn

Otis là công ty vận chuyển theo trục đứng duy nhất thiết lập và sử dụng các cẩm nang hướng dẫn làm việc tiêu chuẩn được phát triển theo yêu cầu công việc và công nghệ tiến triển không ngừng. Từ khi chuẩn bị đến khi vệ sinh, tất cả kỹ thuật viên Otis thực hành mọi qui trình theo cùng một tiêu chuẩn tại mọi thời điểm. Chúng tôi làm việc an toàn và khôn khéo, đạt hiệu quả cao nhất trong việc sử dụng thời gian và các nguồn lực.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map