Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất | Làm việc tại OTIS |
 

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Chúng tôi hoạt động theo các nguyên tắc. Tại Otis, chúng tôi không chỉ nói về các giá trị của công ty, mà còn hành động nữa. Điều này bắt đầu với nhân viên của chúng tôi, bởi vì hiệu suất hoạt động của Công ty đều nằm trong tay của họ.

Chúng tôi tuyển dụng những người giỏi nhất và tạo điều kiện cho họ làm hết khả năng để phục vụ tốt nhất khách hàng . Từ ngày đầu tiên gia nhập Công ty, nhân viên đã được thông tin về tầm quan trọng của an toàn. Đó là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, cho khách mỗi ngày đi thang máy do Công ty lắp đặt và cả cho những nhân viên của Công ty. Tất cả mọi người tự hào thực hiện theo truyền thống chất lượng của Otis - đặc tính đã được định hình trong công ty của chúng tôi trong hơn 150 năm qua. Bằng cách luôn luôn làm đúng mọi lúc, chúng tôi duy trì tính trung thực cần thiết để chiếm được lòng tin của khách hàng và duy trì mối quan hệ đối tác với họ trong thời gian dài.

Những nguyên tắc này hướng dẫn ngay cả những điều nhỏ nhất trong công việc của nhân viên để đáp ứng vượt qua sự mong đợi của khách hàng . Hãy thử tìm hiều một nguyên tắc để có cái nhìn sâu hơn về tầm quan trọng của những nguyên tắc này đối với nhân viên Công ty Otis.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map