Otis Elevator Vietnam Company Limited
Go To Otis Worldwide
VIET NAM
The world's leading manufacturer of elevators, escalators and moving walkways.
 
 Trang nhất |
 

LÀM VIỆC TẠI OTIS

Tại Otis, con người là tài sản quan trọng nhất của chúng tôi. Chúng tôi tự hào dẫn đầu thị trường toàn cầu. Chúng tôi dẫn đầu ngành công nghiệp mình hoạt động bởi vì chúng tôi có thể đáp ứng nhiều hơn nhu cầu của khách hàng hôm nay. Và dự đoán nhu cầu của họ cho ngày mai.
Chúng tôi biết rằng những cá nhân tài năng, sáng tạo, năng động có thể đón nhận những thách thức để đáp ứng nhu cầu của khách hàng là chìa khóa thành công của Công ty. Làm việc với công ty mẹ của chúng tôi, Công ty United Technologies (UTC), chúng tôi tận dụng mọi tiềm lực để tuyển dụng và phát triển những con người này. Otis cung cấp một môi trường hỗ trợ mà nhân viên được khuyến khích phát huy tối đa các kỹ năng và năng khiếu của mình.
 
 
©2016 Otis Elevator CompanyTerms of Use | Privacy | Suggestions | Site Map